A Dialóg Egyesület célkitűzése Észak - Magyarország, valamint a határon átnyúló magyarlakta területek településeinek, kistérségeinek fejlesztése a társadalmi innováció erősítése érdekében,a közösségfejlesztés módszereivel. A helyi lakosság érdekérvényesítő képességének, a helyi nyilvánosságnak, a helyi társadalomnak az erősítése, az életminőség javítása az ott élők erőforrásainak bevonásával.
Image


Egyesületünk 2009-ben kezdte meg a munkát az Avason. Ebben az időben több nemzetközi projekt részeként tárták fel a munkatársak és az önkéntesek az itt élő emberek életkörülményeit és helyzetüket. Az emberekkel való kapcsolatépítésen túl, a helyi intézmények megismerése és a velük való partnerség elmélyítésén volt a hangsúly. Ezen folyamatok következménye lett, hogy 2014-ben a Dialóg Egyesület a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a Jezsuita Renddel konzorciumban a „Megújulás – Jelenlét az Avasi lakótelepen” elnevezésű projekt megvalósítójává vált.
Munkánk két alappillérét a közösségi tereink adják: a Szilvás utca 19. alatti settlement lakás és a nem messze ettől található Avasi Közösségi Kávézó (Szentgyörgy út 42-44.). Ezek azok a közösségi pontok, ahol elsősorban kapcsolódni tudunk az itt élőkkel és ők is egymással.
Az Avasi Közösségi Kávézó egy olyan tér, amely helyet biztosít a közösségi programoknak, a kisközösségeknek, valamint a helyi lakosok számára a mindennapi
interakciókhoz. Egy korábbi nagymintás kutatás során kiderült, hogy az avasiak általános problémája, hogy a különböző kocsmákon kívül nincsen olyan alkalmas hely, ahol egymással kapcsolódhatnának, valamint olyan tér sincs, ahol kulturális vagy szabadidős csoportok tarthatnák a rendezvényeiket.
Az egyesület a kávézót használó közösségek számára ad szakmai segítséget, amely
mentén fejlődhetnek, elérhetik az általuk kitűzött célokat. Mindezek mellett ugyanígy fontos, hogy a közös tér összeköti őket és így az egymás mellett létező közösségek kapcsolódnak. Ez részben megvalósul abban, hogy a közösségek tagságában sok az átfedés, valamint abban, hogy közösen mozdulnak meg egyes célok elérésének érdekében.

Dialóg Egyesület - Önnek mi a véleménye a szegénységről?

Dialóg Egyesület...
©2020 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search