y
akadálymentes honlap Akadálymentes honlap
Dialóg Egyesület honlapja


2011. évi munka

Közhasznúsági Jelentés 2011. évre vonatkozóan

 

A szervezet adatai:

Név: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület

Székhely: 3530 Miskolc, Bors vezér u. 63-65.

Telephely: 3876 Hidasnémeti, Fő tér 8.

Adószám: 18440779-1-05

KSH szám: 18440779 9412 521 05

Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

Bírósági nyilvántartásba vétel száma, kelte: Pk. 63.325/ 2002/4 3325

A költségvetési támogatás felhasználása:

A Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület a kapott költségvetési támogatásokat

az alábbiak alapján használta fel:

NCA 2011. működési: 447 780 Ft (könyvelve: pályázati úton elért támogatás)

NFÜ – TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0010: 26 032 650 Ft (könyvelve: pályázati úton elért támogatás)

ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY: 470 000 Ft (könyvelve: közcélú működésre kapott támogatás)

ÖKOPOLISZ ALAPÍTVÁNY: 288 000 Ft (könyvelve: közcélú működésre kapott támogatás)

STIFTUNG OPEN SOCIETY INSTITUTE: 2 614 675 Ft (könyvelve: pályázati úton elért támogatás)

OPEN SOCIETY INSTITUTE: 1 064 800 Ft (könyvelve: pályázati úton elért támogatás)

NFÜ – KEOP-6.1.0/A/09-2009-0077: 1 054 034 Ft (könyvelve: pályázati úton elért támogatás)

NFÜ – KEOP-6.1.0/B/11-2011-0010: 3 220 203 Ft(könyvelve: pályázati úton elért támogatás)

Összesen: 35 192 142 Ft

Működésünk:

NCA 2011 működési támogatásból,

- Részvétel a VIII. Nyári Egyetemen Kunbábonyban, ami egyben szakmai képzés is volt a tagok számára.

- Humánerőforrás és szervezetfejlesztés 2011. augusztus 27-28-án Kisgyőrben az egyesületi tagoknak.

- A vezetőség folyamatos találkozója, tervezése, valamint kapcsolattartás az együttműködő szervezetekkel és az önkéntesekkel.

- Havonkénti (1-2 alkalommal) rendszeres találkozó a szervezet tagságával, ahol a projektjeinket, a munkáinkat elemeztük, illetve a következő lépéseket meghatároztuk. Fontosnak tartjuk azt a gondolatot, hogy minden tagunk átlássa a szervezet munkamenetét. Ilyenkor van lehetőség az esetleges problémák átbeszélésére, és a megoldások keresésére, szervezeti és szakmai szinten.

- Képviseltük egyesületünket különböző szakmai rendezvényeken, tájékoztatókon, konferenciákon, illetve az országos fejlesztői műhely találkozóin.

- Folyamatos kapcsolatot tartottunk fenn a velünk együttműködésben lévő szervezetekkel.

- Közgyűlés összehívása, lebonyolítása 2011 április 28-án.

Előző évi pénzügyi és szakmai beszámoló ismertetése, valamint az éves munkaterv egyeztetése, elfogadása.

- Elképzeléseink megvalósítása érdekében a kapacitásunkat bővítettük. Egy közhasznú foglalkoztatott munkatársunk lett 2011 októberétől.

Az önkénteseink szinte mindig fiatal éppen végzett egyetemisták, akiknek így lehetőséget nyújtunk gyakorlatot szerezni a végzettségükhöz mérten. Igyekszünk gyakorlatias munkákkal megbízni őket, valamint szakmailag teljes egészében segítjük és tanítjuk Őket.

- Szervezeti feladatok: bizonylatok kezelése (pt, bank), számlák rendezése; nyilvántartások vezetése; közgyűlési dokumentumok vezetése, nyilvántartása; kapcsolattartás (honlap, tagok felé); marketing.

- Telephelyünkkel kapcsolatos ügyintézés, a szervezet képviselete szakmai programokon.

- Ebben az évben előtérbe helyeztük a környezeti fenntarthatóságot.

Leginkább úgy nyilvánult ez meg, hogy a levelezéseink e-mail-ben történnek és csak a legszükségesebb dokumentumokat nyomtattuk, valamint postáztuk!

A telephelyen vagy a nem Miskolcon történő megbeszéléseink alkalmával egyeztettünk, és annyi autóval indultunk el, amennyi feltétlenül szükséges volt. A legtöbb budapesti munka elvégzéséhez legtöbbször vonattal utaztunk a költségcsökkentés és a környezet megóvása végett.

Szakmai munka:

- TÁMOP 5.1.3-09/2.: Közösségi projekt tervezése a mélyszegénységben élők felzárkóztatásáért:

A projektet beadtuk 2010. szeptember 30-án, amelyben főpályázó a Dialóg Egyesület, konzorciumi partnerként a FÉSZAK, és az Abaúj- Hegyközi Gyermekjóléti- és Szociális Alapszolgáltatási Körzet. Észak-Abaúj 9 településéből alkottunk akcióterületet, s minden érintett településen közösségi tervezés keretében kerültek meghatározásra a program szakmai elemei.

Észak- Abaújban megvalósuló 32 hónapos projekt, három fő tevékenységi körben valósul majd meg: a settlement típusú közösségi-szociális szolgáltatások, amelyek települési szinten zajlanak; képzések és tréningek a közösségi munkásoknak, a humán szolgáltatást végzőknek, a döntéshozóknak és a klubvezetőknek; műhelyek a térségben élők és ott humán szolgáltatást végző szakemberek számára. A projektet 2011. novemberében tudtuk elkezdeni, az elhúzódó eredményhirdetés miatt. A támogatási szerződést 2011. decemberben kötöttük meg.

- Észak- Abaúj településeinek programja:

A TESZE programmal egybeolvadva, de tudatosan mégis külön kezelve folytatódott a 7 (Tnémeti, Hidasnémeti, Zsujta, Abaújvár, Pányok, Gönc, Telkibánya) településen az együttműködési program. A FÉSZAK havonkénti közös műhelyeken jelenlétünkkel szakmai segítséget biztosítunk továbbra is.

- KEOP projekt- Helyből helyben:

A Helyben Maradunk! program 2009-ben valósult meg, amelyben különböző településekhez köthetően igyekeztünk megmutatni és ezzel felhívni a figyelmet a természeti és az emberi, épített értékeinkre. Régiónk gyönyörű természeti és emberi értékei, a kiépített kapcsolatrendszer mind arra ösztönzött minket, hogy folytassuk azt, amit elkezdtünk, immár erőteljesebben bevonva a helyi közösségeket is.

A Helyből Helyben! című, az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjában nyertes pályázatunk 2011 őszén kezdődött. A közösségi kezdeményezések megyei műhelyében résztvevő települések, civil szervezetek együttműködésére épít, felhívva a figyelmet azon helyi értékekre, melyek megismerése, tudatos használata hozzájárul fennmaradásukhoz, megőrzésükhöz, gazdagítva ezzel a helyi közösségeket is. A mostani programban kiemelt szerepet kap a tudatos fogyasztás, a vásárlás ismérveinek bemutatása, a mindennapi életünk során keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése a környezettudatos viselkedésformák kialakításával. Szeretnénk, ha minél több helyi lakost mozgósítani tudnánk, hogy részt vegyenek programjainkon.

Fiataloknak, felnőtteknek játékos formában nyújtunk tájékoztatást a tudatos vásárlásról, a hulladékok keletkezéséről, a megelőzés lehetőségeiről, a környezettudatos magatartásforma kialakításáról, mikéntjéről. A helyi vagy térségi iskolában előadásokra, játékos foglalkozásokra kerül sor a 2011 és 2012-es év folyamán. Vannak közösségi műhelytalálkozók, valamint jó gyakorlatokat is meglátogatunk.

- AVASI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM

Az avasi programunk ebben az évben három téren erősödött.

ÖKOPOLISZ:

Az Ifjúsági Közösségi Aktivista projektben az Avas városrészen működő Avasi Ifjúsági Műhelyt bővítettük. Ennek megfelelően műhelysorozatot indítottunk 4 Avason található középiskola (Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskola) diákjai számára. Ezen intézmények az Avasi Közösségek tagjai, amely informális munkaforma, amely az Avason működő szociális, oktatási intézmények, társadalmi csoportok, vállalkozók vezetőinek közös fóruma. A célunk tűztük ki, hogy megszólítunk, olyan 9-12. évfolyamos diákokat, akik szeretnének bekapcsolódni aktívan az Avason történő munkába. A műhelysorozattal vezettük be őket a közösségbe, képessé tenni arra a fiatalokat, hogy megszervezzenek akciókat az Avason. Az Avasról a közösségi élet hiányzik, nincsenek közösségi terek, a zöld területek egyre fogynak. A fiatalok feladata lenne a műhelysorozat után közösen tovább dolgozni és az Avas lakóinak segítségére lenni. A projektben a közreműködnek a Dialóg Egyesület fejlesztői és az Avasi Ifjúsági Műhely tagjai.

ÖKOTÁRS:

Avas lakótelep és a lakótelepi közösségi élet fejlesztési lehetőségeit városmegújítási szemlélettel közelítjük.

Első lépésként közösségi tervezésre készülünk fel, ami egy olyan együttműködési folyamat, ami a résztvevők folyamatos konzultációján alapuló városmegújítást tesz lehetővé. A városmegújítás célja pedig, hogy az érintett lakosság, közösség bevonásával – amely egyszerre forrása és kedvezményezettje e tevékenységnek – úgy módosítsa a városfejlődési folyamatokat, hogy javuljon az érintettek társadalmi, pszichés és fizikai közérzete. A városmegújítás a nyilvánosságban zajló, a fenntarthatóságot célzó felelős folyamat. Ennek érdekében szeptemberben, és októberben műhelyt valósítottunk meg az önkormányzati, avasi intézményi és civil munkatársak körében.

roma Open Society Institute – Avasi Közösségek programja:

Programunk 10 hónapon át az Avas II. ütemére, és azon belül is a Szilvás utca, és Sályi István utca közötti tömbökre fókuszál. Célunk, az itt lakók közti szociális szolidaritás, és társadalmi felelősségvállalás megerősítése, valamint interakciós szakadékok áthidalása. Három fő programelemre bontottuk teendőinket, melyek azonban komplexen egymásra épülve egészítik ki egymást, és fokozzák a projekt eredményességét: közösségi festés, mentorprogram, kommunikációs kampány.

További kutatás és közösségi aktivizálás:Véleményünk szerint a közösségi részvétel, érdekérvényesítés, érdekvédelem fokozásával számos jelenlévő társadalmi probléma kezelhető, vagy akár megoldható lenne. Ennek érdekébe hoztuk életre a "Fessünk együtt" programelemet. Célunk, hogy egy-egy bérház talpazatát a lakók bevonásával közösen díszítsük ki festményekkel. A képek tematikájáról is közös véleményezés alapján döntenek a lakók. Ennek érdekében, kérdőívekkel, plakátokkal, fórumok megszervezésével szeretnénk egy igényfelmérésbe, konzultációba kezdeni a lakókkal. Először talpazati festés témakörben, aztán pedig a lakók igényeihez alkalmazkodva szeretnénk folytatni a közösségi találkozókat. A helyi viszonyok ismeretében kulturális értékekkel is szeretnénk gazdagítani az itt élő emberek hétköznapjait, melynek keretében több "Utcaszínház" jellegű akciót is terveztünk a projektbe. Az előadók témaválasztását igyekszünk a helyi sajátosságok, és igények figyelembevételével szintén közösen megtervezni.

Mentor program:A programba egy általános és egy középiskola diákjait szeretnénk bevonni. Vegyesen roma és többségi társadalomba tartozó fiatalok. A diákok egy pár hetes előkészítő tréninget követően párokat alkotnak, s a középiskolások és mentorált általános iskolás társaik, különböző tevékenységek és programok során segítik egymást. A program második fázisában már konkrét "miniprojektekbe" elvégzésére ösztönözzük őket, mely lakókörnyezetük "életre keltésével" élhetőbbé tételével kapcsolatos. Ezzel párhuzamosan pedig részt vesznek információs és kommunikációs kampányunk alakításában is, kisfilmek, közösségi oldalak segítségül hívásával.

Információs és kommunikációs kampány:Kampányunk lényeg, leginkább az Avasról, mint Chichago-ról, vagy gettóról alkotott kép realizálása. A destruktív "Városi legendák" reális, és valódi információkkal való helyettesítése, adott problémakörök tisztázása, helyreigazítása. Az interetnikai folyamatok és interakciók figyelemmel kísérése, meditációs módszerek alkalmazása a békés egymás mellett élés érdekében. Ennek érdekében együttműködésben a város médiáival olyan fokozott információs kampány megkezdése, mely lehető legtöbb avasi és miskolci emberhez eljut.

Megyei szintű együttműködés/Megyei közösségfejlesztők Köre

Három éve kezdtük ennek az együttműködésnek a kialakítását, ahová azokat a településeket, szervezeteket hívtuk meg, akikkel eddig együtt dolgoztunk közösségfejlesztői folyamatban. 2011-re négy találkozót tervezünk, amelyeken a megkezdett érdekérvényesítés, képviselet, egymás segítése kérdéseket dolgozzuk tovább. Sikeresen valósult meg az együttműködés körében az első közös projekt, Helyben maradunk címmel. Ld. alább. ÁRH, kérdőívezés, Add tovább programban való részvétel. Médiaképzésen való részvétel a Nonprofit Média Központ Alapítvány programjában.

A megyei közösségfejlesztési folyamatokat helyenként folytatjuk, igényszerűen.

Trialóg- három megyéből, két régióból álló együttműködés:

Az idén is folytattuk a debreceni Életfa Segítő Szolgálat Egyesülettel, nyíregyházi Közös Nevező Egyesülettel a közös munkát. Ezen az éven műhelymunkákon tovább terveztük a közös munkát, illetve az éven terepmunkáink kerültek előtérbe. A terepmunkákban a Dialóg és az Életfa Egyesület vesz részt aktívan. Kisebb intenzitással folytatódott a kékedi fejlesztő munka, alkalmanként a Dialóg Egyesület bevonta az avasi munkájába a Trialógot, valamint Létavértesen is folytatódott a közösségfejlesztői folyamat.

resep kulinerresep makananresep nusantara
resep kuliner resep makanan resep nusantara
En kaliteli porno ve sex filmlerini Turkiye'nin porno izle sitesi olan evsun.net uzerinden izleyin. Hd izlemek isteyenlerin vazgecilmez adresi hd pornoher gun porno video arsivini genisletmektedir Ayrica en guncel sikis filmlerini bekaret.net sitemize ait kategorilerden secerek izleyebilirsiniz. Bu arada en guzel porno arsivine sahip sitemiz ufed.org da kaliteli pornolara ulasabilirsiniz.