Tevékenység, szakmai elem neve

Szomszédsági közösségfejlesztés

Tevékenység célja

Közösségi lábazatfestéssel, mivel viszonylag gyorsan elkészül, látványos, esztétikus és otthonosabbá teszi a lakótelepi légkört, aránylag könnyű aktivizálni a helyieket a közös cselekvésre. Ennek célja, hogy a helyiek jobban megismerjék egymást, képessé váljanak a kooperációra, erősítse őket a helyi identitásukban, legyen közösségélményük, és a „mi tudat”-uk által később hatékonyabb érdekérvényesítésre legyenek képesek.

 

 

Feltételrendszer

A közösségi cselekvés végrehajtásához szükséges a kulcsemberek megtalálása, akik felveszik a kapcsolatot a szomszédokkal, felmérést végeznek, a közösségi beszélgetéseken pedig felvehetik a facilitátor szerepét. Emellett fontos a sajtó megszólítása, a segítő partnerek bevonása az elején, illetve a szakmailag képzett (grafikus, festő, művész) önkéntesek megszólítása.

Alkalmazott eszközök, módszerek

Közösségi interjúkra, igényfelmérésre és többszörös közösségi megbeszélésre van szükség. A segítő partnerek, illetve a szakmailag képzett önkéntesek számára az egyeztetések alkalmával be kell mutatni a közösségfejlesztői szemléletet.

Eredmények, kimenet

Ezek a megmozdulások általában jelentős helyi sajtóvisszhangot keltenek. Emiatt rendszeresek az ilyen irányú megkeresések, megkönnyítve ezzel a további közösségi cselekvések generálását.

Tevékenység, szakmai elem neve

Szomszédsági közösségfejlesztés

Tevékenység célja

A Dialóg Egyesület azt tűzte ki célul, hogy az Avasi Közösségi Kávézó szomszédságának azon lépcsőházait gondozza, melyek szociálisan a legalacsonyabb státuszúak. Így indult szomszédsági munka az Avas II. ütemében: a Sályi István és a Szentgyörgy utcákban. Hosszú távú célunk, hogy képessé tegyük a szomszédságot a hosszan tartó együttműködésre és érdekérvényesítésre szomszédsági tanács formájában.

Feltételrendszer

Közösségi felmérés során meg kell találni azokat az igényeket, amelyek alapján a lakók kapcsolódni tudnak egymáshoz. A kapcsolódást közösségi beszélgetésekkel kell elősegíteni, majd szakember facilitálásával célba kell venni a közösségi tervek kidolgozását, illetve a közösségi cselekvések végrehajtását.

Alkalmazott eszközök, módszerek

A munka első fázisában lépcsőházakban végzett kérdőíves felmérés, interjúkészítés, később a közösségi cselekvések támogatása, közösségi klubokba és önkéntes munkába való bevonás.

Eredmények, kimenet

Közösségi interjúkkal és közösségi beszélgetéssel kezdtük a munkánkat. Később a folyamatos jelenlét mellett is elakadtunk, cigány-magyar együttélési problémákba ütköztünk. A Szilvás utca 19. szám alatt kétszer is sikerült közösségfejlesztői munkával elérni, hogy a lakók összefogjanak, kitakarítsák és felújítsák a lépcsőházat.

Szakirodalom

Sélley Andrea: Közösségfejlesztés az Avason. Esettanulmány

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/PAROLAAR.NSF/e865e1dacf38e2818525663b007896c5/1f9ee94e7ac3e6e8c125796100363dba?OpenDocument

A szomszédság mint a társadalmi cselekvés színtere

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/PAROLAAR.NSF/e865e1dacf38e2818525663b007896c5/98964d88bb5d2cc78525663b007ed5ce?OpenDocument

©2020 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search