Nyomtatás
Kategória: Uncategorised
Találatok: 337

Projekt címe: TESZE - Tegyünk együtt a szegénység ellen! – komplex társadalmi program Észak-
Abaújban (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0010.)
A TESZE program hosszútávú célja Észak-Abaúj településein a mélyszegénységben élők közösségi
integrációjának elősegítése, a szegénység mélyülésének megakadályozása. A térség lakosai a
leghátrányosabb helyzetűek közé tartoznak. A szegénységi problémákkal, a magány érzetével, a
térségben jellemző munkanélküliséggel csak szakmaközi együttműködések tudnak megbirkózni,
amelyek a közösségi módszereket előtérbe helyezik.
Jelen pályázatért felelős konzorcium 9 települést felölelő akcióterületet jelölt ki az abaúj-hegyközi
kistérségben: Abaújvár, Gönc, Göncruszka, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Pányok, Telkibánya,
Tornyosnémeti, Zsujta
A konzorcium tagjai:
1. Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület (Miskolc)
2. „FOGADÓ” ÉSZAK-ABAÚJI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK KÖRE EGYESÜLET (Gönc)
3. Abaúj- Hegyközi Gyermekjóléti- és Szociális Alapszolgáltatási Körzet (Gönc)
A főpályázó Dialóg Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy közösségfejlesztési folyamatokat tervezzen
meg és bonyolítson le a településeken és a térségekben. Ennek a programnak az alapját a közösségi
munka alkotja: vagyis együttműködések generálásával, a kommunikáció fejlesztésével és az
emberek képessé tételével dolgozik.
A másik fontos célunk, hogy új módszereket fejlesszünk és próbáljunk ki. Ez a projekt ezt az utat
követi, hisz szakmák közötti együttműködésekkel, új szemlélet beépítésével, teljesen új szakmai
irányokkal próbál megoldást keresni a mélyszegénység problémáira.
A Dialóg Egyesület a menedzsmentet, a vidékfejlesztési feladatot végzi, valamint a közösségi
munkások szakmai munkáját biztosítja. A FÉSZAK a projekt szakmai vezetését, a közösségfejlesztési
feladatokat látja el, és ők szervezik a képzéseket is. Az Abaúj- Hegyközi Gyermekjóléti- és Szociális A.
K. a közösségi szociális feladatokat végzi.
A humánszolgáltatásokat a településeken működő helyi civil szervezetek, egyházak és
önkormányzatok látják el. Ők működtetik településenként a settlement-házakat, amelyek szabadidős
tevékenységeknek nyújtanak teret, segítik a szociális problémák megoldását, információt nyújtanak
és segítik a különböző emberek, csoportok és közösségek közötti kommunikációt. Szolgáltatásaikat
szabadon igénybe vehetik korhatár nélkül egyének, családok, közösségek. A FÉSZAK-Kör is végez
szolgáltatást, hisz együttműködésével és információival segíti a települések szervezeteit.
A projekttervezése során felszínre került szükségletek beépítésre kerültek a pályázatba, ez adja a
settlement szolgáltatások lábat.
A program közvetlen céljai:
1. Olyan komplex társadalomfejlesztő program megvalósítása, amely 3 szakma együttműködésével
éri el és fejleszti a mélyszegénységben élőket a következő eszközökkel:
 Folyamatosan biztosított személyes és közösségi beszélgetésekkel, tanácsadással
 Settlement szolgáltatásokkal, különböző klubok működtetésével
 Képzések megvalósításával
 Közösségi munkás hálózattal
 Települési és területi közösségfejlesztő műhelyekkel
2. Együttműködések generálásával:
 Települési innovációs műhelyeken keresztül (a három szektor részvételével településenként)
 Területi innovációs műhelyeken keresztül (akcióterületbe bevont 9 település partnereivel
együtt történő közösségi beszélgetések)
3. A térség emberi erőforrásainak fejlesztése:

 A projekt által alkalmazott szakemberek a térségből választódnak ki.
 A térségbe hozott szaktudások a helyi kapacitásokat fejlesztik.
Az elmúlt 5 év alatt sok elkötelezett ember lett a településeken, akik azóta önkéntesként töretlenül
szervezik településük és a kistérségi együttműködéseket. Ez a projekt megerősíti őket, és bővíti a
létszámukat.
A másik eleme a már meglévő civil szervezetek lesznek, akik forrást kapnak a projektből, szervezik a
települési szintű tevékenységeket. Ezzel nő az ismertségük, a táboruk, megerősödnek és folytatják a
megkezdett munkát.
Harmadik lábát a tréningeken, képzéseken és műhelyeken részt vett humán szolgáltató intézmények,
egyházak és önkormányzatok jelentik, akik szintén bekapcsolódnak a folyamatba, nyitottabbá válnak
a közösségi megoldásokra és a szektorok/szakmák közötti együttműködésekre.