KÖZbiztonság az Avason

2016. január – 2016. május

 

Az avasi lakótelep a több mint 10 ezer lakásával az ország egyik legnagyobb lakótelepe, itt lakik Miskolc lakosságának közel egynegyede. A zsúfolt beépítés, az eltúlzott burkolt útfelületek, az itt élő egykori gyári munkások munkanélkülisége, a 2008-as évtől „fészekrakó” problémaként nevesített problémához hozzáadódik a média túlzó negatív kommunikációja, amiért az avasi lakótelepet országszerte egy rosszul megítélt lakótelepnek ismerhetik. Közösségfejlesztő munkánk során úgy tapasztaltuk, hogy az itt élők mindezen problémák mellett látják és megfogalmazzák lakókörnyezetük értékeit, bíznak a változásokban és egyre inkább képviselik a fejlődés irányába elinduló változásokat, melyekhez szívesen társítják saját erőforrásaikat. Fontos erősítésük ebben, mint ahogy az is, hogy a valós helyi közbiztonsági problémák javuljanak, a helyi közösségek önvédelmi képességei növekedjenek, véleményt tudjanak alkotni és ennek kommunikálására platformot találhassanak a közbiztonságot érintő intézkedésekről is. Az egyén, a család biztonságérzetének megteremtése olyan társadalmi együttműködést kíván, mely során a polgárok egymást segítő önszerveződésének támogatásával kiemelkedő javulást érhető el a primer prevenció területén.

A 2016-ban egyesületünk által megvalósított bűnmegelőzési projekt közösségfejlesztő, információátadó és lakosságot aktivizáló folyamatokkal elősegítette a potenciális áldozattá válás elkerülését,  a közbiztonság javulását az Avasi lakótelepen.

A projekt elsődleges célja olyan innovatív bűnmegelőzési koncepció megvalósítása volt, mely során épít a közösségben rejlő védő, egymást segítő elemekre. A szakemberekkel történő tematikus havi rendszerű fórumok mellett lehetősége kínált a már megalakult, de még aktív működésben segítséget igénylő Avasi Cserbogár Kör erősítésére, az Avasi Közösségi Kávézó működése során megjelenő klubok, önkéntesek mentorálására. A program során a szomszédságokban élő emberek kapcsolati hálója növekedett, az egyének között bizalmi helyzetek kialakultak, családi és egyéni izolációt és krízishelyzeteket, sérülékenységet és ezáltal áldozattá válást, jogsértést elkerülő folyamatok generálódtak. 

A projekt rövid távú célja volt, hogy az egyesület által eddig elért közösségfejlesztési eredményeket (klubok, önszerveződő körök) továbbfejlessze, újakat hozzon létre, javuljon a szakmaközi kommunikáció, a közösségek és a hatóságok közötti párbeszédben.
A projekt hosszú távú célja volt, hogy erősödjön a helyi lakosság érdekérvényesítő képessége, a helyi nyilvánosság és az itt élő emberek életminősége javuljon saját erőforrásaik bevonásával.

©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search