Megújulás az Avasi Lakótelepen

2014. július –

 

Egyesületünk 2009-ben kezdte meg a munkát az Avason. Ebben az időben több nemzetközi projekt részeként tárták fel a munkatársak és az önkéntesek az itt élő emberek életkörülményeit és helyzetüket. Az emberekkel való kapcsolatépítésen túl, a helyi intézmények megismerése és a velük való partnerség elmélyítésén volt a hangsúly. Ezen folyamatok következménye lett, hogy 2014-ben a Dialóg Egyesület a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a Jezsuita Renddel konzorciumban a „Megújulás – Jelenlét az Avasi lakótelepen” elnevezésű projekt megvalósítójává vált.

Munkánk két alappillérét a közösségi tereink adják: a Szilvás utca 19. alatti settlement lakás és a nem messze ettől található Avasi Közösségi Kávézó (Szentgyörgy út 42-44.). Ezek azok a közösségi pontok, ahol elsősorban kapcsolódni tudunk az itt élőkkel és ők is egymással.

 

 

Settlement lakás

Munkatársaink tudatosan egy 4 emeletes épületet választottak ki a lakás helyéül, mivel egy kisebb lakóközösségben sokkal hatékonyabban lehet a közösségfejlesztői munkát véghezvinni. Az öt év során a lakók részt vettek több alkalommal is a settlement lakás átalakításban, valamint ezzel együtt közösen tettek az egész épület állapotának javításáért – közös takarítások, festések és zöldesítések során, sőt, egy két pados kiülős részt is építettek ház elé. Mindeközben munkatársaink segítették őket abban, hogy erősödjenek a közös érdekképviseletben. Ezzel a folyamattal párhuzamosan, egyfajta szakmai inkubátorként is működik a lakás, ahol a gyakornokok és szakértők különböző módszereiket próbálhatják ki az itt és a környéken lakó emberekkel. Kapacitáshiány miatt a settlementben végzett munka visszaesett, de az elmúlt egy évben elkezdődött a folyamatos kapacitás és szakmai visszaépítés.

 

Avasi Közösségi Kávézó

A projekt elindulása előtt az Avas nem rendelkezett megfelelő számú és minőségű közösségi térrel. Többek között, az Avasi Közösségi Kávézó jött létre azzal a céllal, hogy ezt a hiányosságot pótolja. A hely sajátossága abban rejlik, hogy a kávézó kialakítása és megújítása szinte teljes egészében az itt élők tárgyadományaiból és önkéntességük révén valósul meg. Az Avasi Közösségi Kávézó azóta is a közösségek által folyamatosan megújuló tér, amely beltéri színpaddal, kinti kiülős résszel és sok egyéb elemmel bővült a teret használók igényei szerint.

A közösségi kávézó egy olyan hely, ahova az emberek nem pénzük fejében jutnak be, hanem ötleteik és érdeklődésük által. Rendszeresen ad helyet különböző helyi kezdeményezésű kluboknak és programoknak, amelyek támogatását szakembereink biztosítják. Ezek a klubok és programok néha gyorsan elhalnak, viszont ha van helyi relevanciájuk, akkor megerősödnek és állandóvá válnak.

Az Avasi Közösségi Kávézó más esetekben helyi vagy országos egyesületeknek és szervezetknek ad helyet arra, hogy a megfelelő környezetben kapcsolódhassanak az itt élő emberekkel. Ez az oldala a kávézónak nagyon sokrétű, valamikor oktatások, képzések és előadások vannak, máskor adománygyűjtést vagy projektismertetést tartanak a szervezetek.

Mindezek mellett pedig sok, a kávézó falain túlnyúló tevékenységünk bázisa is a hely, mivel jellemzően a különböző közösségi tervezéseket, problémafeltáró beszélgetéseket is a kávézóban folytatjuk le.

 

 

Az Avason

A közösségi terek fontos sarokpontjai munkánknak, de tevékenységeink az avasi kettes ütemre, sőt az egész Avasra is kiterjednek. Aktív kapcsolat kialakítására törekszünk konzorciumi partnereinkkel és a többi intézménnyel, melyek az Avason működnek, így a komplex társadalmi kérdésekre megfelelő közös választ tudunk biztosítani a közös programok és a szakmai tanulás által.

Az avasi lakosokkal több alkalommal különböző közösségi projektet vittünk véghez zöldesítések és lábazatfestések során. A lakók a projektek során tanulnak és önbizalmat nyernek arra vonatkozóan, hogy ők maguk változtassanak lakókörnyezetükön. A különböző tervezések során elmélyül a kooperációs képességük és az elvégzett munka után megerősödik pozitív kapcsolódásuk a lakóhelyükkel és lakóközöségükkel. Egyszerre célozzuk azt, hogy az emberek együtt tegyenek a fennálló problémák ellen és szintén közösen cselekedjenek a különböző helyi újítások megvalósításáért.

Munkánk több ágon futó komplex fejlesztési projekt, amelynek fő iránya, hogy hosszútávon az itt élő emberek önállóan képesek legyenek saját igényeik szerint formálni azt az Avast, ahol élnek.

 

©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search