Szociális városrehabilitáció

2016. október 1. – 2018. október 31.

 

TOP-6.9.1.-15-MI1-2016-00002 Szociális városrehabilitáció – Avas szoft programok folytatásában egyesületünk elsődleges szerepe a programon belül a helyi lakosság képviselete, információval való ellátása, a közösségfejlesztési tevékenység és a közösségi alapú szolgáltatások kialakításának támogatása volt. A projekt céljai elérésének érdekében a közösségfejlesztés és a szociális munka közös elemei váltak hangsúlyossá, melyek a képessé tétel, az önálló cselekvés és az érdekképviselet. A feladatunk adott volt: megtalálni, hogy mely pontokon találkozik az egyéni és a közösségi képessé tétel.

Egyesületünk elsődleges szerepe a programon belül a helyi lakosság képviselete és a közösségfejlesztési tevékenység volt. A projekt céljai elérésének érdekében a közösségfejlesztés és a szociális munka közös elemei váltak hangsúlyossá, melyek a képessé tétel, az önálló cselekvés és az érdekképviselet. A feladatunk adott volt: megtalálni, hogy mely pontokon találkozik az egyéni és a közösségi képessé tétel.

Az egyéni szintű társadalmi integráció megteremtésének céljából együtt dolgoztunk a meglévő helyi, aktív közösségekkel, valamint mi magunk is támogattuk újak létrehozását, fejlődését. A közösségek szerepe a hátrányos helyzetű emberek számára kiemelten fontos, hiszen ezáltal lehetőségük van olyan közösségre találniuk melyek más tagjai támaszt jelenthetnek számukra a különböző kihívások során.

A projekt másik meghatározó eleme a közösségi alapú szolgáltatások kialakításának támogatása és a cselekvésre ösztönzés volt. Az olyan klubok, programok és események, amelyek a helyi igényekre reflektálnak és a saját szűkős erőforrásaik bevonásával tudnak pozitív változást elérni, szintén meghatározóak a hátrányos helyzetű csoportok számára. Így jött létre – többek között – az „Avasi ruhacsere-bere”, ahol ingyen juthatnak jó minőségű ruhákhoz a résztvevők, ami nem egy adomány alapú szolgáltatás, így az önbecsülésükre is pozitívan hat. 

 

 

A helyben lévő közösségi igények kielégítését szolgálják a közösségi beszélgetések és akciók szervezése, valamint lebonyolítása. A leromlott állapotú környékek szomszédságaiban lakók egymással összefogva tudnak változásokat elérni, ehhez azonban szükséges, hogy előzetesen több alkalommal is részt vegyenek közösségi beszélgetéseken és közösségi tervezéseken. Az ilyen beszélgetések eredményei például a különböző zöldesítések és festések, melyeket a lakók közösen végeznek. Ezzel javul cselekvőképességük és erősödik az összetartozás érzetük.

A már említetteken kívül, több ponton végeztünk klasszikus értelemben vett szociális munkát is. A legfőbb ilyen elem az álláskeresési szolgáltatás volt, amely során heti több alkalommal segítette munkatársunk az érdeklődőket a célállás meghatározásában, a dokumentáció összeállításában és az állásinterjúkra való felkészülésben. A szolgáltatás továbbá kiegészült állásbörzékkel és kiscsoportos álláskeresési tréningekkel.

Az avasi közösségfejlesztő munka során azt tapasztaltuk, hogy a városrészben élőknek igényük van arra, hogy információval rendelkezzenek a helyben elérhető szolgáltatásokról, intézményekről. Ezekhez az elérhető szolgáltatásokhoz a mélyszegénységben élő családok sokszor nem jutnak hozzá, ennek okán jött létre az Avasi Információs Pont. Az Információs Pontban az itt élők számára különféle lehetőségeket biztosítottunk: nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, telefonálás, számítógép-használat, valamint információk nyújtása a helyi eseményekről és programokról.

A projekt lebonyolítása folyamán azt is megfigyelhettük, hogy a lakosság egy része nem tudta szétválasztani a közösségi alapú és a szociális szolgáltatásokat, és zavaró volt számukra, hogy egy szociális alapszolgáltató intézménnyel közös épületben helyezkedik el a közösségi tér. A zavart az indokolta, hogy a szociális alapszolgáltató, segítő tevékenysége ellenére is, hatósági szerepkörrel bír a lakosság megítélésében, ami gátolja az önszerveződések kialakulását és az egyének erőforrásainak felszínre jutását. Ez persze elsősorban a lakosság azon részét jelenti, akik már valamilyen módon kapcsolatba kerültek a helyi szociális szolgáltatóval, illetve függőségi helyzetbe kerültek adományozás és egyéb szociális protokoll során. Sajnos az ő esetükben hosszadalmas segítő folyamat kell ahhoz, hogy kialakuljon a közösségi szerepvállaláshoz szükséges motiváció. Ez a korlát a nyugdíjasok, illetve a közepes- vagy jobb egzisztenciával rendelkező egyének esetében jellemzően nem jelentkezett.

©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search