Dialóg Egyesület (kedvezményezett, konzorciumi partner)

EFOP-1.3.7-17-2017-00253"Értékünk a közösségünk"

A projekt szerződött támogatás összege: 47.934.400 Ft. Ebből a Dialóg Egyesület által elnyert összeg: 7 092 000 Ft. A támogatás mértéke: 100 %.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 08. 31.

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

 

 

A Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület (a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Irodával együttműködve) álláskeresési tréninget tartott a Rakacai Görögkatolikus Egyházközségben, összesen 18 órában. A tréning 3 alkalomból állt, amelyeken más-más, az álláskereséssel kapcsolatos tématerületek kerültek megtárgyalásra. A rakacai tréningalkalmakon mindösszesen (a trénerrel, és a szakmai megvalósulást felügyelő szakemberrel együtt) 10 fő vett részt.

Az első tréningalkalmon a megismerkedést követően az első lépés a félelmek és az elvárások tisztázása volt. Egyénileg feltérképezésre kerültek a célcsoport munkába állását akadályozó tényezők, a résztvevők megismerkedtek az alkalmazhatóság 4 dimenziójával (mit képzelek el munkámnak, kulcsképességek, hol- hogyan találhatom meg, állás megtartása). Csoportos vitát indítottunk az egyének személyes negatív tapasztalatairól, amelynek végkifejlete a megoldási alternatívák feltárása és elemzése volt. Egy érdeklődést meghatározó teszt kitöltését követően az egyének képességeire alapozva a motiváció megerősítése volt a cél, a tudásbázis meghatározása, a munkaerő-piaci szempontból értékes személyes tulajdonságok meghatározása, hangsúlyozása által.

A tréning második alkalmán a célállás meghatározásának témája kapott vezető szerepet. Minden egyes résztvevő esetében feltérképezésre kerültek a végzettségek, a gyakorlati tapasztalatok, a speciális személyes tulajdonságok, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatos alapvető elvárások. Ezt követően a munkalehetőségek megtalálásának opcióit vizsgáltuk: állásinformációs források, álláskeresési hirdetés feladása, az internet, mint a 21. század fő eszköze. Egy vita keretében szó esett a referenciák jelentőségéről.

A harmadik alkalmon a kapcsolati tőke, mint információkérési lehetőség témaköre került kibontásra, a résztvevők személyes tapasztalataira alapozva. Sor került a kopogtató technikák és azok alkalmazási módjainak megismerésére: levél, telefon, továbbá ezek gyakorlati tesztelésére, valamint a potenciális munkaadó által az álláskeresőnek feltehető kérdések, és az azokra adható válaszok átbeszélésére is. Szó esett a legális és illegális munkavégzés előnyeiről, hátrányairól.

A záró alkalmon elemeztük az állás megtartásának legfőbb szabályait, illetve ennek az egyénre gyakorolt nyomasztó hatását, a beilleszkedés és konfliktuskezelés alapvető technikáit. Végezetül értékelték a résztvevők a tréning tartalmát, módszerét, a hangulatot.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

 

A Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület (a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Irodával együttműködve) álláskeresési tréninget tartott a Sajópetri Görögkatolikus Egyházközségben, összesen 18 órában. A tréning 3 alkalomból állt, amelyeken más-más, az álláskereséssel kapcsolatos tématerületek kerültek megtárgyalásra. A sajópetri tréningalkalmakon mindösszesen (a trénerrel együtt) 13 fő vett részt.

Az első tréningalkalmon a megismerkedést követően az első lépés a félelmek és az elvárások tisztázása volt. Egyénileg feltérképezésre kerültek a célcsoport munkába állását akadályozó tényezők, a résztvevők megismerkedtek az alkalmazhatóság 4 dimenziójával (mit képzelek el munkámnak, kulcsképességek, hol- hogyan találhatom meg, állás megtartása). Csoportos vitát indítottunk az egyének személyes negatív tapasztalatairól, amelynek végkifejlete a megoldási alternatívák feltárása és elemzése volt. Egy érdeklődést meghatározó teszt kitöltését követően az egyének képességeire alapozva a motiváció megerősítése volt a cél, a tudásbázis meghatározása, a munkaerő-piaci szempontból értékes személyes tulajdonságok meghatározása, hangsúlyozása által.

 

A tréning második alkalmán a célállás meghatározásának témája kapott vezető szerepet. Minden egyes résztvevő esetében feltérképezésre kerültek a végzettségek, a gyakorlati tapasztalatok, a speciális személyes tulajdonságok, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatos alapvető elvárások. Ezt követően a munkalehetőségek megtalálásának opcióit vizsgáltuk: állásinformációs források, álláskeresési hirdetés feladása, az internet, mint a 21. század fő eszköze. Egy vita keretében szó esett a referenciák jelentőségéről.

 

A harmadik alkalmon a kapcsolati tőke, mint információkérési lehetőség témaköre került kibontásra, a résztvevők személyes tapasztalataira alapozva. Sor került a kopogtató technikák és azok alkalmazási módjainak megismerésére: levél, telefon, továbbá ezek gyakorlati tesztelésére, valamint a potenciális munkaadó által az álláskeresőnek feltehető kérdések, és az azokra adható válaszok átbeszélésére is. Szó esett a legális és illegális munkavégzés előnyeiről, hátrányairól.

A záró alkalmon elemeztük az állás megtartásának legfőbb szabályait, illetve ennek az egyénre gyakorolt nyomasztó hatását, a beilleszkedés és konfliktuskezelés alapvető technikáit. Végezetül értékelték a résztvevők a tréning tartalmát, módszerét, a hangulatot.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

 

A Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület (a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Irodával együttműködve) álláskeresési tréninget tartott a Homrogdi Görögkatolikus Egyházközségben, összesen 18 órában. A tréning 3 alkalomból állt, amelyeken más-más, az álláskereséssel kapcsolatos tématerületek kerültek megtárgyalásra. A homrogdi tréningalkalmakon mindösszesen (a trénerrel együtt) 14 fő vett részt.

Az első tréningalkalmon a megismerkedést követően az első lépés a félelmek és az elvárások tisztázása volt. Egyénileg feltérképezésre kerültek a célcsoport munkába állását akadályozó tényezők, a résztvevők megismerkedtek az alkalmazhatóság 4 dimenziójával (mit képzelek el munkámnak, kulcsképességek, hol- hogyan találhatom meg, állás megtartása). Csoportos vitát indítottunk az egyének személyes negatív tapasztalatairól, amelynek végkifejlete a megoldási alternatívák feltárása és elemzése volt. Egy érdeklődést meghatározó teszt kitöltését követően az egyének képességeire alapozva a motiváció megerősítése volt a cél, a tudásbázis meghatározása, a munkaerő-piaci szempontból értékes személyes tulajdonságok meghatározása, hangsúlyozása által.

A tréning második alkalmán a célállás meghatározásának témája kapott vezető szerepet. Minden egyes résztvevő esetében feltérképezésre kerültek a végzettségek, a gyakorlati tapasztalatok, a speciális személyes tulajdonságok, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatos alapvető elvárások. Ezt követően a munkalehetőségek megtalálásának opcióit vizsgáltuk: állásinformációs források, álláskeresési hirdetés feladása, az internet, mint a 21. század fő eszköze. Egy vita keretében szó esett a referenciák jelentőségéről.

A harmadik alkalmon a kapcsolati tőke, mint információkérési lehetőség témaköre került kibontásra, a résztvevők személyes tapasztalataira alapozva. Sor került a kopogtató technikák és azok alkalmazási módjainak megismerésére: levél, telefon, továbbá ezek gyakorlati tesztelésére, valamint a potenciális munkaadó által az álláskeresőnek feltehető kérdések, és az azokra adható válaszok átbeszélésére is. Szó esett a legális és illegális munkavégzés előnyeiről, hátrányairól.

A záró alkalmon elemeztük az állás megtartásának legfőbb szabályait, illetve ennek az egyénre gyakorolt nyomasztó hatását, a beilleszkedés és konfliktuskezelés alapvető technikáit. Végezetül értékelték a résztvevők a tréning tartalmát, módszerét, a hangulatot.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

 

2020. szeptember 03-05. között tartottuk a Roma Ifjúsági Mobilizációs Tábor 2020 c. programot, amelyen egy közösségfejlesztő tréning valósult meg. A tréningen érettségivel rendelkező, főként 18-25 év közötti roma fiatalok vettek részt; a teljes létszám, a szakmai megvalósítókkal és trénerekkel együtt 36 fő volt. A programra jelentkezők esetében előnyt jelentett, ha részt vettek a projekt keretében megvalósított Roma ifjúsági érzékenyítő tábor 2019, a Roma ifjúsági érzékenyítő (szemléletformáló) tábor 2020 események egyikén, vagy a Kommunikációs tréningsorozat alkalmain. A fenti programok hozzájárultak azon kompetenciák és alapismeretek elsajátításához, amelyek a közösségfejlesztési tréningen való aktív részvételt és eredményességet segítették.

Az első nap egymás megismerésével kezdődött. A bevezető névtanulós, asszociációs játékok feszültségoldóként szolgáltak. Az igaz-hamis játék tágabb rálátást adott a fiataloknak egymásra, a mobilitásukra, a falujuk, városuk szerethetőségére. A délelőtt fontos programeleme volt a „szerződéskötés”, amely során a fiatalok megfogalmazták, hogyan szeretnének a tréningen részt venni, mit várnak el maguktól, társaiktól és a trénerektől. A céltudatosság mellett megfogalmazták, hogy rugalmasak, nyitottak, lelkesek, befogadóak szeretnének lenni a program során. Az ebédet követően az első nap legfontosabb blokkja következett, az egyéni erősségek, erőforrások feltárása. A fiatalok párokban beszélgettek egymással, melynek végén pozitív visszajelzést kaptak társaiktól. A délután folytatásaként megismerkedtek a közösségfejlesztés alapjaival, kis csoportokban dolgozva átbeszélték a lakóhelyeiket érintő kérdéseket, majd mindenkinek számára bemutatták azokat az érték-probléma-lehetőség listáik alapján. A nap végén elköteleződtek egy ügy, változást segítő lehetőség mellett.

A résztvevők a második napon ismét kis csoportokban dolgozva településrajzot készítettek a következő szempontok szerint: Hogy vagy te a településen?, Hova helyezed el magad a településen?, Mik a központi helyek?, Hol töltenek időt, hol fordulnak meg legtöbben? A következő feladat is ehhez kapcsolódott, be kellett jelölniük leendő partnereiket, a település kulcsembereit. A délután folyamán továbbra is csoportokban dolgozva, egymást segítve a közösségi akcióterveket kezdték el kidolgozni. A feladat az volt, hogy a kiválasztott ügynek prezentációt készítsenek a csoporttagok és trénerek segítségével. A prezentációt plakát formájában, rajzokkal, szimbólumokkal ellátva kellett elkészíteni.

A harmadik nap első blokkjában a nyilvánosságot, mint a közösségfejlesztés eszközét ismerhették meg a fiatalok. A nyilvánosság használható megszólításra, felhívásra, bevonásra, bemutatásra, ezekre hoztunk példát is a fiataloknak. Rövid szünet után a prezentációikat mutatták meg egymásnak a résztvevők. A konkrét társadalmi ügyet bemutató prezikre a trénerek és a résztvevők is reagáltak. A záró körben mindenki visszajelzést adott arról, hogyan érezték magukat, mit visznek „haza” a három napból.

 A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

 

       

  

 

 

ROMA IFJÚSÁGI Mobilizációs tábor 2020

iDŐPONT:        2020. szeptember 03-05.

HELYSZÍN:      3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.

 

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével. Az EFOP-1.3.7-17 számú támogatási konstrukció keretében megvalósított programok célja a Miskolci Egyházmegye területén működő, cigánypasztorációs tevékenységet végző egyházi közösségek megerősítése, közösségfejlesztési és hátránykompenzációs kompetenciáik javítása, ezzel összefüggésben a hátrányos helyzetű romák közösségekbe való integrálása, mentális egészségének és öngondoskodási képességének javítása.

 

A Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület  háromnapos bentlakásos tréninget szervez 2020. szeptember 03-05. között "Roma ifjúsági mobilizációs tábor 2020" címen, melynek során a fiatalok az ifjúsági közösségfejlesztés területével ismerkednek meg. A módszertani ismeretek megszerzése mellett ifjúsági közösségfejlesztési akciótervek kidolgozására is sor kerül, amelyek közül három terv megvalósításának nyomon követése is a projekt keretében zajlik majd.

 

PROGRAM:

2020.09.03. CSÜTÖRTÖK

09.00 – 09.30           Érkezés, köszöntő, bemutatkozás, szobák elfoglalása

09.30 – 11.00           Ismerkedés közösségi játékok segítségével, közösség formálása

11.00 – 11.30           SZÜNET

11.30 – 13.00           Ismerkedés közösségi játékok segítségével, közösség formálása

13.00 – 14.00           EBÉDSZÜNET

14.00 – 15.30           Erősségeket feltáró feladatok (bevezetés, játékok)

15.30 – 16.00           SZÜNET

16.00 – 17.30           Erőforrások meghatározása, átbeszélése, a közösség fejlesztéséhez alkalmazhatók kiválasztása

17.30 – 18.15           Szabadtéri játékok, bizalomjátékok

18.15 – 19.00           Zárás, visszajelzések

19.00 -                       VACSORA

2020.09.04. PÉNTEK

08.30 – 09.00           REGGELI

09.00 – 10.45           Településrajz készítése csoportmunkában; kulcsemberek, partnerek, intézmények megtalálása és bejelölése a településrajzon

10.45 – 11.00           SZÜNET

11.00 – 13.00           Közösségfejlesztés alapjai; Érték-probléma-lehetőség témakör bevezetése; érték- probléma- lehetőség körének feltárása településekként, csoportokban

13.00 – 14.00           EBÉDSZÜNET

14.00 – 16.00           Közösségi akció tervek készítése (ötlet, terv, költségvetés)

16.00 – 16.15           SZÜNET

16.15 – 18.00           Tervek konzultációja a fejlesztőkkel, átbeszélés, prezentációk előkészítése

18.00 – 18.30           Zárás, visszajelzések

18.30 –                      VACSORA

 

2020.09.05. SZOMBAT

08.30 – 09.00           REGGELI

09.00 – 10.30           Nyilvánosság fontossága: hogyan tudjuk jól használni?

10.30 – 11.00           SZÜNET

11.00 – 12.30           Prezentációk bemutatása

12.30 – 13.30           EBÉDSZÜNET

13.30 – 14.30           Zárás, értékelés, visszajelzések. Hogyan tovább?

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

©2021 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search