Roma lelkipásztori kisegítőknek tartott tréning-sorozat beszámoló

 

A Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda támogatást nyert az „Értékünk a közösségünk” című támogatási kérelmével, melyet az EFOP-1.3.7., ”A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenysége bővítésével” című pályázati felhívásra nyújtott be. Konzorciumi partnerünkkel, a  miskolci Dialóg Egyesülettel közösen a 2019. márciusban indult projektbe olyan, a Miskolci Egyházmegye egyházközségeiben dolgozó vagy önkénteskedő roma lelkipásztori kisegítőket invitáltunk, akiket érdekel a közösségfejlesztés elmélete, módszertana, a társadalmi felelősségvállalás. 

A kétszer két napos sajópálfalai zarándokházban tartott képzés során a személyes kompetenciák fejlesztésén túl a települési  önszerveződő folyamatok létrejöttét segítő információk átadását célozta meg a képzés.

Fontos szempont volt a tréningek alkalmával, hogy a résztvevők a lelkipásztori és cigánymissziós munkát támogató, fejlesztői folyamatokat beindító módszertant megismerjék, elsajátítsák gyakolatorientált, tréningmódszereket célzó eseményeken.

A tréninggyakorlatok során első alkalommal az ismerkedésen, kapcsolatépítésen túl a saját közösségi élmények, tapasztalatok megosztása volt a cél.

A tréningeken a közösségi munkás egyéni kompetenciáinak fejlesztése, egyéni motivácik feltérképezése, a segítő tevékenységhez szükséges kapcsolatfelvételt, kommunikációt segítő, aktivizáló technikák megimerése történt. Továbbá az esetleges konfliktusok kezelése, a párbeszéd kialakításának lehetőségei, a közösségfejlesztéshez, részvételhez kapcsolódó fogalmak megismerése, elemzése, főbb lépések megismerése volt a cél.

A jó hangulatú eseményeken a jelenlévők megismerkedhettek néhány jó gyakorlattal, közösen gondolkodhattak az önkéntesség fogalmán, hasznán, területein, információt kaphattak  jogi hátteréről.

A záró napon az állampolgári (közösségi) részvétel fogalmait, pozitív hasznosulását elemezték az egyén életében.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.                                                                                                

                                                        

©2023 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search