Esélyegyenlőségi képzés beszámoló

 

Az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 projektek Szakmai tervében a pályázók megfogalmazták, miként biztosítják az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését mind szervezetük működése, mind a tervezett fejlesztés, projekt vonatkozásában, konkrét intézkedések formájában. A projekt minden megvalósítója esetében kiemelkedően fontos a projektszintű esélyegyenlőségi vállalások és kötelezettségek részletes megismerése, az esélytudatosság növelése.

A Szakmai terv 5.3 pontjában vállalt esélyegyenlőségi képzést belső munkahelyi képzés formájában bonyolítottuk le, 5*45 percben. A képzést a két konzorciumi partner képviselőinek egyidőben szerveztük, azt a projektvezető, Szilágyi Eszter tartotta, aki releváns szociológiai és esélyegyenlőségi ismeretekkel és oktatási tapasztalattal rendelkezik.

A képzés során elsődleges cél volt az általános esélyegyenlőségi elvek megismerése, az elvek konkrét intézkedésekké „fordításának”, gyakorlati alkalmazásának elsajátítása. A képzés első felében az alapelvek, mint egyenlő esélyek, egyenlő bánásmód, méltányosság kerültek elő. Fontos volt, hogy ezek kapcsán a résztvevők megosszák tapasztalataikat, amiket előző projektekben, munkahelyeiken elsajátítottak. Az esélyegyenlőség biztosítása a projektek tervezése és végrehajtása során rendkívül fontos - ennek törvényi hátterét, lehetőségeit és végrehajtási körülményeit, módjait is végigvettük. Az esélyegyenlőségi intézkedéseink céljai projekt-szinten a leginkább veszélyeztetett csoportokba tartozó emberek társadalmi kirekesztésének csökkentése, az esélyteremtés biztosítása, társadalmi aktivitás növelése.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

 

 

©2023 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search