Beszámoló - Roma Ifjúsági Mobilizációs Tábor 2020

2020. szeptember 03-05. között tartottuk a Roma Ifjúsági Mobilizációs Tábor 2020 c. programot, amelyen egy közösségfejlesztő tréning valósult meg. A tréningen érettségivel rendelkező, főként 18-25 év közötti roma fiatalok vettek részt; a teljes létszám, a szakmai megvalósítókkal és trénerekkel együtt 36 fő volt. A programra jelentkezők esetében előnyt jelentett, ha részt vettek a projekt keretében megvalósított Roma ifjúsági érzékenyítő tábor 2019, a Roma ifjúsági érzékenyítő (szemléletformáló) tábor 2020 események egyikén, vagy a Kommunikációs tréningsorozat alkalmain. A fenti programok hozzájárultak azon kompetenciák és alapismeretek elsajátításához, amelyek a közösségfejlesztési tréningen való aktív részvételt és eredményességet segítették.

Az első nap egymás megismerésével kezdődött. A bevezető névtanulós, asszociációs játékok feszültségoldóként szolgáltak. Az igaz-hamis játék tágabb rálátást adott a fiataloknak egymásra, a mobilitásukra, a falujuk, városuk szerethetőségére. A délelőtt fontos programeleme volt a „szerződéskötés”, amely során a fiatalok megfogalmazták, hogyan szeretnének a tréningen részt venni, mit várnak el maguktól, társaiktól és a trénerektől. A céltudatosság mellett megfogalmazták, hogy rugalmasak, nyitottak, lelkesek, befogadóak szeretnének lenni a program során. Az ebédet követően az első nap legfontosabb blokkja következett, az egyéni erősségek, erőforrások feltárása. A fiatalok párokban beszélgettek egymással, melynek végén pozitív visszajelzést kaptak társaiktól. A délután folytatásaként megismerkedtek a közösségfejlesztés alapjaival, kis csoportokban dolgozva átbeszélték a lakóhelyeiket érintő kérdéseket, majd mindenkinek számára bemutatták azokat az érték-probléma-lehetőség listáik alapján. A nap végén elköteleződtek egy ügy, változást segítő lehetőség mellett.

A résztvevők a második napon ismét kis csoportokban dolgozva településrajzot készítettek a következő szempontok szerint: Hogy vagy te a településen?, Hova helyezed el magad a településen?, Mik a központi helyek?, Hol töltenek időt, hol fordulnak meg legtöbben? A következő feladat is ehhez kapcsolódott, be kellett jelölniük leendő partnereiket, a település kulcsembereit. A délután folyamán továbbra is csoportokban dolgozva, egymást segítve a közösségi akcióterveket kezdték el kidolgozni. A feladat az volt, hogy a kiválasztott ügynek prezentációt készítsenek a csoporttagok és trénerek segítségével. A prezentációt plakát formájában, rajzokkal, szimbólumokkal ellátva kellett elkészíteni.

A harmadik nap első blokkjában a nyilvánosságot, mint a közösségfejlesztés eszközét ismerhették meg a fiatalok. A nyilvánosság használható megszólításra, felhívásra, bevonásra, bemutatásra, ezekre hoztunk példát is a fiataloknak. Rövid szünet után a prezentációikat mutatták meg egymásnak a résztvevők. A konkrét társadalmi ügyet bemutató prezikre a trénerek és a résztvevők is reagáltak. A záró körben mindenki visszajelzést adott arról, hogyan érezték magukat, mit visznek „haza” a három napból.

 A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

 

       

  

 

 

©2023 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search