Rakacai egyházközségi akciónap: Rakacai receptes és füveskönyv tervezése és összeállítása

A projekt során a szervezetfejlesztési tevékenység lezárultát követően, a létrejött közösségfejlesztési tervek nyomán megindult a közösségfejlesztési munka három településen: Rakaca, Homrogd, Sajópetri. A tervek mentén haladva, a változó igényekhez és rendelkezésre álló forrásokhoz alkalmazkodva az elmúlt közel 1,5 év során ezek a tervek folyamatosan alakultak, formálódtak, ezt a folyamatot támogatta a Sélley Andrea közösségfejlesztő munkatárs által végzett nyomonkövetés és mediáció.

A rakacai közösség közösségfejlesztési tervében a Rakacai Asszonyok Szövetsége létrehozását célozta meg. A folyamat eredményeként megalakult, még informális, de a formálissá szerveződés útján járó közösség egy akciónapot tervezett és valósított meg a településen 2021. június 5.-én. A települést környező erdők és mezők bővelkednek gyógynövényekben, a rakacai lakosok pedig hagyományokban, különösen ami a tradicionális, helyi ételek főzését-sütését illeti. Az akciónap célja ezt alapul véve nem más lett, mint hogy sikerüljön a közösség aktív, tenni akaró tagjait egy közös beszélgetésbe, tervezési folyamatba bevonni, amelynek eredménye két kiadvány megtervezés: egy a rakacai táj sokrétűen hasznosítható gyógynövényeit, egy pedig a helyiek egyedi receptjeit összegyűjtő könyv lenne.

 

Az akciónap a kora délelőtti órákban egy köszöntéssel, pár napindító gondolattal kezdődött, majd Dr. Balogh Győző János, a közösség görögkatolikus lelkésze, a korábbi szervezetfejlesztési folyamat résztvevője, és egyben a RASSZ (Rakacai Asszonyok Szövetsége) egyik vezetője tartott egy fórumbeszélgetést a rakacai közösség pontos, rövid távú céljairól, illetve a receptes könyv és a füveskönyv formai, tartalmi sajátosságairól. Ezt a receptek összegyűjtése követte: a közösség tagjai vidáman, jó hangulatban sorolták azokat a recepteket, amelyek Magyarország más tájain nem igazán ismertek, és amelyek védjegyévé válhatnak a rakacai embereknek. Megállapodtak abban is, hogy melyik receptet ki írja le, hogy biztosítsák a sokszínűséget. Győző atya felvetette ötletét, hogy az egyes receptek megfőzésére híres embereket kérne fel, ezzel is terjesztve a közösség jó hírét nem csak a kiadványban, de az online felületeken is – a felkért emberek videó formájában főznék meg a recepteket, majd kóstolnák meg azokat, amelyek így egy még szélesebb körhöz eljutnának. Ezután a füveskönyv tervezése következett: kivetítették azon gyógynövényeket, melyek a környéket jellemzik, és összegyűjtötték azok néphagyományból eredeztethető hasznosíthatósági módjait, majd egyeztették a gyógynövényes könyv formai elemeit is.

Az akciónap jó hangulatban és hatékonyan zajlott le, a résztvevők örömmel vetették bele magukat a munkába. Külön öröm volt látni, hogy a projekt által sikerült többeket is mozgósítani a településről, akik immár magukénak érzik az ügyet, hogy megismertessék a világgal Rakaca különlegességeit.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

    

©2023 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search