Közösségfejlesztési tervezést célzó műhelymunka alkalmak beszámolója

A Görögkatolikus egyházközség vezetői és kisegítői számára 3x1 napos műhelymunka valósult meg 2019 őszén és telén. A műhelymunkán ismerkedtek meg a résztvevők a közösségfejlesztési módszerekkel, romák megszólításának lehetőségeivel, s ezek mentén készítették el a közösségfejlesztési terveket. 

A Közösségfejlesztési tervezést célzó műhelymunkák eredményeképpen 10 településen készült el a Közösségfejlesztési terv, melyekben a közösségi aktivitás lehetséges irányaiból néhányat megosztunk.

1. Elmozdulás a közösségi színterek működtetésében a közösségi alapú működés felé:

 • a Görögkatolikus egyházközség által működtetett intézmények potenciális színterei a közösségfejlesztésnek, különösen a Tanodák.

A Tanodák szolgáltatás típusú tevékenységeinek fokozatos ötvözése a közösségi alapon szerveződő programokkal, tevékenységekkel. Ezzel nemcsak erőforrások, kapacitások mozgósítása és hosszú távú fejlődés indulhat, hanem a jelen működtető humánszakemberek, mint pedagógusok, mentorok, egyházközségi segítők együttműködési készsége is erősödhet.

 • parókia körüli, melletti, egyházmegyei tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése közösségi színtérré.

Fiatalok invitálása a Mobilizációs táborba, amely után bekapcsolódhatnak a helyi fejlesztési tervekbe és ötletekbe. A településen élő roma családok, fiatalok bevonása a közösségi programokba, tervekbe, ingatlanfejlesztésekben.

2. Meglévő és új közösségi tevékenységek, programok esetén:

 • cigánybúcsúk szervezésébe a roma lakosság bevonása
 • Cursillo tagok bővítése aktív korú roma családokkal együtt
 • olyan közösségi alkalmak, rendezvények megkínálása a roma lakosságnak, amelyet a jelen projekt biztosít
 • roma lakosok kezdeményezései, igényei, szükségleteinek megjelenése, erőforrásaik mozgósítása, készségeik fejlesztése
 • már jó gyakorlatként meglévő programok, közösségi alkalmak megnyitása a roma családok számára

3. Megvalósításba partnerek bevonása:

 • helyi önkormányzat,
 • önkormányzati intézmények,
 • más egyházi és civil szervezetek által működtetett intézmények és humánerőforrások megszólítása.
 1. márciusában elindultak a közösségi tervek megvalósítását támogató közösségfejlesztési folyamatok, amelyek másfél éven keresztül követik nyomon és támogatják szakmailag a közösségeket és az abban aktívan munkálkodókat három egyházközségben.

     

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search