Dialóg Egyesület (kedvezményezett, konzorciumi partner)

EFOP-1.3.7-17-2017-00253"Értékünk a közösségünk"

A projekt szerződött támogatás összege: 47.934.400 Ft. Ebből a Dialóg Egyesület által elnyert összeg: 7 092 000 Ft. A támogatás mértéke: 100 %.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 08. 31.

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

 

 

A projekt során a szervezetfejlesztési tevékenység lezárultát követően, a létrejött közösségfejlesztési tervek nyomán megindult a közösségfejlesztési munka három településen: Rakaca, Homrogd, Sajópetri. A tervek mentén haladva, a változó igényekhez és rendelkezésre álló forrásokhoz alkalmazkodva az elmúlt közel 1,5 év során ezek a tervek folyamatosan alakultak, formálódtak, ezt a folyamatot támogatta a Sélley Andrea közösségfejlesztő munkatárs által végzett nyomonkövetés és mediáció.

A rakacai közösség közösségfejlesztési tervében a Rakacai Asszonyok Szövetsége létrehozását célozta meg. A folyamat eredményeként megalakult, még informális, de a formálissá szerveződés útján járó közösség egy akciónapot tervezett és valósított meg a településen 2021. június 5.-én. A települést környező erdők és mezők bővelkednek gyógynövényekben, a rakacai lakosok pedig hagyományokban, különösen ami a tradicionális, helyi ételek főzését-sütését illeti. Az akciónap célja ezt alapul véve nem más lett, mint hogy sikerüljön a közösség aktív, tenni akaró tagjait egy közös beszélgetésbe, tervezési folyamatba bevonni, amelynek eredménye két kiadvány megtervezés: egy a rakacai táj sokrétűen hasznosítható gyógynövényeit, egy pedig a helyiek egyedi receptjeit összegyűjtő könyv lenne.

 

Az akciónap a kora délelőtti órákban egy köszöntéssel, pár napindító gondolattal kezdődött, majd Dr. Balogh Győző János, a közösség görögkatolikus lelkésze, a korábbi szervezetfejlesztési folyamat résztvevője, és egyben a RASSZ (Rakacai Asszonyok Szövetsége) egyik vezetője tartott egy fórumbeszélgetést a rakacai közösség pontos, rövid távú céljairól, illetve a receptes könyv és a füveskönyv formai, tartalmi sajátosságairól. Ezt a receptek összegyűjtése követte: a közösség tagjai vidáman, jó hangulatban sorolták azokat a recepteket, amelyek Magyarország más tájain nem igazán ismertek, és amelyek védjegyévé válhatnak a rakacai embereknek. Megállapodtak abban is, hogy melyik receptet ki írja le, hogy biztosítsák a sokszínűséget. Győző atya felvetette ötletét, hogy az egyes receptek megfőzésére híres embereket kérne fel, ezzel is terjesztve a közösség jó hírét nem csak a kiadványban, de az online felületeken is – a felkért emberek videó formájában főznék meg a recepteket, majd kóstolnák meg azokat, amelyek így egy még szélesebb körhöz eljutnának. Ezután a füveskönyv tervezése következett: kivetítették azon gyógynövényeket, melyek a környéket jellemzik, és összegyűjtötték azok néphagyományból eredeztethető hasznosíthatósági módjait, majd egyeztették a gyógynövényes könyv formai elemeit is.

Az akciónap jó hangulatban és hatékonyan zajlott le, a résztvevők örömmel vetették bele magukat a munkába. Külön öröm volt látni, hogy a projekt által sikerült többeket is mozgósítani a településről, akik immár magukénak érzik az ügyet, hogy megismertessék a világgal Rakaca különlegességeit.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

    

IDŐPONT:                 2021. június 19. 09:30-12:30

HELYSZÍN:                Homrogd, Kossuth u. és Dankó u. kereszteződésénél

Szervezők:                 Görögkatolikus Cigánymissziós koordinációs iroda, Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület

 

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott „Értékünk a közösségünk!” című pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

 

A projekt keretében a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület egy közösségi akciónapot tervez 2021. június 19.-én, Homrogdon. Az akciónap a projekt során megvalósuló közösségfejlesztési tevékenységek eredményeként, a homrogdi közösség tagjaival való közös szervezés révén jön létre. Szeretettel várjuk az akciónapra a homrogdi közösség minden tagját, az érdeklődőket, akik szívesen részt vennének egyházközségük fejlesztésében, aktívan tenni szeretnének környezetük és közösségük jövőjéért.

 

PROGRAM:

2021.06.19. SZOMBAT

09:30 – 10:00           ÉRKEZÉS

10:00 – 10:30           EGYESÜLETI CÉLOK BEMUTATÁSA

10:30 – 11:30           HOMROGDI JÁTSZÓTÉR TERVEZÉSE

11:30 – 12:30           KÖZÖS JÁTÉK, KREATÍV FOGLALKOZÁS

12:30 -                       EBÉD

 

A hatályos kormányzati rendeleteknek megfelelően az alkalmon való részvétel a védettségi igazolvány és a személyi igazolvány bemutatásához kötött! Így tehát olyanok jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek a fent nevezett dokumentumokkal és a tréningen vállalják annak bemutatását a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda munkatársainak.

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

MEGHÍVÓ - Rakacai egyházközségi akciónap: RAKACAI receptes és FÜVESKÖNYV TERVEZÉSE és összeállítása

 

IDŐPONT:                 2021. június 05. 09:30-13:00

HELYSZÍN:                3825 Rakaca, PETŐFI SÁNDOR U. 21.

Szervezők:                Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda, Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület

 

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott „Értékünk a közösségünk!” című pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

 

A projekt keretében a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület egy közösségi akciónapot tervez 2021. június 5.-én, Rakacán. Az akciónap a projekt során megvalósuló közösségfejlesztési tevékenységek eredményeként, a rakacai közösség tagjaival való közös szervezés révén jön létre. Szeretettel várjuk az akciónapra a rakacai közösség minden tagját, az érdeklődőket, akik szívesen részt vennének egyházközségük fejlesztésében, aktívan tenni szeretnének környezetük és közösségük jövőjéért.

 

PROGRAM:

2021.06.05. SZOMBAT

09:30 – 10:00           ÉRKEZÉS, KÖSZÖNTÉS

10:00 – 10:30           KÖZÖSSÉGI CÉLOK MEGBESZÉLÉSE

10:30 – 11:30           RECEPTEK KIVÁLASZTÁSA, LEÍRÁSA

11:30 – 12:30           FÜVESKÖNYV MEGTERVEZÉSE

12:30 – 13:00           EBÉD

A program ideje alatt a gyerekek számára kreatív foglalkozást tartunk a tanoda épületében.

A hatályos kormányzati rendeleteknek megfelelően az alkalmon való részvétel a védettségi igazolvány és a személyi igazolvány bemutatásához kötött! Így tehát olyanok jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek a fent nevezett dokumentumokkal és a tréninsgen vállalják annak bemutatását a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda munkatársainak.

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

A Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület (a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Irodával együttműködve) álláskeresési tréninget tartott a Rakacai Görögkatolikus Egyházközségben, összesen 18 órában. A tréning 3 alkalomból állt, amelyeken más-más, az álláskereséssel kapcsolatos tématerületek kerültek megtárgyalásra. A rakacai tréningalkalmakon mindösszesen (a trénerrel, és a szakmai megvalósulást felügyelő szakemberrel együtt) 10 fő vett részt.

Az első tréningalkalmon a megismerkedést követően az első lépés a félelmek és az elvárások tisztázása volt. Egyénileg feltérképezésre kerültek a célcsoport munkába állását akadályozó tényezők, a résztvevők megismerkedtek az alkalmazhatóság 4 dimenziójával (mit képzelek el munkámnak, kulcsképességek, hol- hogyan találhatom meg, állás megtartása). Csoportos vitát indítottunk az egyének személyes negatív tapasztalatairól, amelynek végkifejlete a megoldási alternatívák feltárása és elemzése volt. Egy érdeklődést meghatározó teszt kitöltését követően az egyének képességeire alapozva a motiváció megerősítése volt a cél, a tudásbázis meghatározása, a munkaerő-piaci szempontból értékes személyes tulajdonságok meghatározása, hangsúlyozása által.

A tréning második alkalmán a célállás meghatározásának témája kapott vezető szerepet. Minden egyes résztvevő esetében feltérképezésre kerültek a végzettségek, a gyakorlati tapasztalatok, a speciális személyes tulajdonságok, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatos alapvető elvárások. Ezt követően a munkalehetőségek megtalálásának opcióit vizsgáltuk: állásinformációs források, álláskeresési hirdetés feladása, az internet, mint a 21. század fő eszköze. Egy vita keretében szó esett a referenciák jelentőségéről.

A harmadik alkalmon a kapcsolati tőke, mint információkérési lehetőség témaköre került kibontásra, a résztvevők személyes tapasztalataira alapozva. Sor került a kopogtató technikák és azok alkalmazási módjainak megismerésére: levél, telefon, továbbá ezek gyakorlati tesztelésére, valamint a potenciális munkaadó által az álláskeresőnek feltehető kérdések, és az azokra adható válaszok átbeszélésére is. Szó esett a legális és illegális munkavégzés előnyeiről, hátrányairól.

A záró alkalmon elemeztük az állás megtartásának legfőbb szabályait, illetve ennek az egyénre gyakorolt nyomasztó hatását, a beilleszkedés és konfliktuskezelés alapvető technikáit. Végezetül értékelték a résztvevők a tréning tartalmát, módszerét, a hangulatot.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

 

A Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület (a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Irodával együttműködve) álláskeresési tréninget tartott a Sajópetri Görögkatolikus Egyházközségben, összesen 18 órában. A tréning 3 alkalomból állt, amelyeken más-más, az álláskereséssel kapcsolatos tématerületek kerültek megtárgyalásra. A sajópetri tréningalkalmakon mindösszesen (a trénerrel együtt) 13 fő vett részt.

Az első tréningalkalmon a megismerkedést követően az első lépés a félelmek és az elvárások tisztázása volt. Egyénileg feltérképezésre kerültek a célcsoport munkába állását akadályozó tényezők, a résztvevők megismerkedtek az alkalmazhatóság 4 dimenziójával (mit képzelek el munkámnak, kulcsképességek, hol- hogyan találhatom meg, állás megtartása). Csoportos vitát indítottunk az egyének személyes negatív tapasztalatairól, amelynek végkifejlete a megoldási alternatívák feltárása és elemzése volt. Egy érdeklődést meghatározó teszt kitöltését követően az egyének képességeire alapozva a motiváció megerősítése volt a cél, a tudásbázis meghatározása, a munkaerő-piaci szempontból értékes személyes tulajdonságok meghatározása, hangsúlyozása által.

 

A tréning második alkalmán a célállás meghatározásának témája kapott vezető szerepet. Minden egyes résztvevő esetében feltérképezésre kerültek a végzettségek, a gyakorlati tapasztalatok, a speciális személyes tulajdonságok, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatos alapvető elvárások. Ezt követően a munkalehetőségek megtalálásának opcióit vizsgáltuk: állásinformációs források, álláskeresési hirdetés feladása, az internet, mint a 21. század fő eszköze. Egy vita keretében szó esett a referenciák jelentőségéről.

 

A harmadik alkalmon a kapcsolati tőke, mint információkérési lehetőség témaköre került kibontásra, a résztvevők személyes tapasztalataira alapozva. Sor került a kopogtató technikák és azok alkalmazási módjainak megismerésére: levél, telefon, továbbá ezek gyakorlati tesztelésére, valamint a potenciális munkaadó által az álláskeresőnek feltehető kérdések, és az azokra adható válaszok átbeszélésére is. Szó esett a legális és illegális munkavégzés előnyeiről, hátrányairól.

A záró alkalmon elemeztük az állás megtartásának legfőbb szabályait, illetve ennek az egyénre gyakorolt nyomasztó hatását, a beilleszkedés és konfliktuskezelés alapvető technikáit. Végezetül értékelték a résztvevők a tréning tartalmát, módszerét, a hangulatot.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

©2021 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search