Settlement lakás

Tevékenység célja

2014 szeptemberében kaptunk lehetőséget a Szilvás utca 19. földszint 2. sz. alatti lakásban settlement típusú közösségi tér kialakítására. A settlement lakásnak többrétű célja van. Lehetőség nyílik szomszédsági közösségfejlesztésre, mivel a tér adott, a helyieknek pedig könnyen elérhető. Az egyetemi hallgatók a gyakornoki időszakukat itt tölthetik, megannyi szolgáltatást nyújtva ez alatt az idő alatt a helyieknek (pszichológiai/mentálhigiénés tanácsadást stb.). Mivel alacsony szociális státuszúak a lakók, itt van rá mód, hogy különböző specifikus programokkal támogassuk őket.

 

 

Feltételrendszer

Bármilyen programról is van szó, szükséges a szakember jelenléte, a lépcsőházban élők rendszeres felkeresése, interjúkészítés és felmérés, hogy a közösségfejlesztői munka és az egyéb programok valóban az ő szükségleteiket célozzák meg. Ezek után tovább vihető közösségfejlesztői tevékenység közösségi megbeszélésekkel és közösségi cselekvésekkel.

 

Alkalmazott eszközök, módszerek

Közösségfejlesztői oldalról szükséges a rendszeres interjúkészítés, igényfelmérés, közösségi megbeszélések és cselekvések generálása. Továbbá fel kell venni a kapcsolatot a különböző egyetemekkel, hogy a hallgatók tudomást szerezzenek erről a lehetőségről. Ezenfelül a szakemberek és a lakók megbeszéléseinek alkalmával lehet rendszeres ötletbörze arra vonatkozóan, hogy milyen programokat igényelnének.

 

Eredmények, kimenet

A settlement lakásban már több közösségi felújítás valósult meg és számos szolgáltatás elindult: álláskeresési tanácsadás, tantárgyi korrepetálás, egyéni mentorálás, gyerek – és ifjúsági programok, szünidei táborok.  A lakás helyet adott szociális, mentális problémákkal kapcsolatos egyéni beszélgetéseknek (álláskeresési tanácsadás, pályaorientáció, adósságkezelés), fejlesztő csoportmunkáknak (gyermekfoglalkozások, gyermekfelügyelet, tantárgyi felzárkóztatás, sportprogramok, tréningek, közösségi beszélgetések, családi napok), melyekhez ez a helyszín megfelelő anonimitást és intimitást biztosított. Később újrahasznosító- és barkácsműhely indult.

 

 

Szakirodalom

Vercseg Ilona:Közösség és részvétel. A közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatának elmélete

 http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/PAROLAAR.NSF/e865e1dacf38e2818525663b007896c5/8bd32c30b14d9c48c12578af005613cc?OpenDocument

Giczey Péter: A settlementek esélyei Magyarországon

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/PAROLAAR.NSF/e865e1dacf38e2818525663b007896c5/20323e5ed16d8656c1257f13005ac5db?OpenDocument

©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search