Tevékenységek

Az Egyesület tevékenységei:

  • a helyi társadalom és a nonprofit szektor körében tudományos tevékenység, kutatás és fejlesztő jellegű tevékenység;
  • a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a települések önfenntartó képességének erősítése, és más közhasznú szervezetek számára biztosít szakmai-közösségi szolgáltatásokat;
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • foglalkozunk a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésével;
  • szociális, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esély-egyenlőségét elősegítő tevékenységeket fejt ki;
  • kulturális tevékenység;
  • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
  • környezetvédelemmel és természetvédelemmel kapcsolatos tevékenység;
  • közreműködünk az emberi- állampolgári jogok megismerésében, védelmében.
©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search