Dialóg Egyesület (kedvezményezett, konzorciumi partner)

EFOP-1.3.7-17-2017-00253"Értékünk a közösségünk"

A projekt szerződött támogatás összege: 47.934.400 Ft. Ebből a Dialóg Egyesület által elnyert összeg: 7 092 000 Ft. A támogatás mértéke: 100 %.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 08. 31.

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

 

 

Civil szervezeti tudással és civil társadalom erősítésén dolgozó közösségfejlesztő szakmai háttérrel érkeztünk az egyházi közösségfejlesztés kihívásaihoz. A megismerés és az elfogadás több ponton kísérte a munkánkat. A kétféle szervezeti kultúra közötti különbséget könnyen áthidalták a beszélgetéseink, s egymáshoz tisztelettel közelítve valósítottuk meg az egyházmegyei vezetők és a roma kisegítőik számára szervezett tanulási és találkozási alkalmakat. Ezeknek a tréningeknek az eredményeképp három településen indítottuk el a közösségfejlesztő folyamatot: Rakaca, Sajópetri, Homrogd.

A rakacai közösségfejlesztés kezdeményezője Dr. Balogh Győző lelkész és felesége, Hilda. A motivációjuk szerint az ott élő roma családok jobb életminőségéért akarnak tenni, amit Hilda kezdett el szervezni azzal a felismeréssel, hogy az asszonyok azok, akik a családról való gondolkodásba leginkább motiváltak. Ennek az alapgondolatnak a szervezése mentén a rakacai roma asszonyokat összehívta, s egy civil szervezet alakulására hívta őket 2020. őszén néhány sikeres közösen szervezett közösségi program után.

Közös célokat tűztek ki:

  • Hagyományőrzés, a roma kulturális értékek megőrzése és felelevenítése, a roma- és magyar hagyományok megőrzése és megismertetése.
  • A roma és nem roma magyarok közötti társadalmi elfogadás és befogadás elősegítése,
  • A romák, különösen a roma nők jogainak és társadalmi érdekeinek képviselete,
  • A halmozottan hátrányos helyzetűek általános társadalmi felemelkedésének segítése.
  • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kulturális tevékenység

Ezzel párhuzamosan sikerült összeállítani egy olyan fejlesztési tervet, amiben a hétköznapi életvitelt támogató tevékenységek szerepeltek, mint közös főzés, varrás, háztáji gazdálkodás, sok közösségi programmal. A rakacai roma közösségfejlesztési folyamatban leginkább a helyi értékekre tudtunk építeni. A helyi roma emberekre, a helyben végzett idényjellegű munkájukra, mint gyógynövénygyűjtés, és gombaszedés. Ezen tevékenységük szolgálja a megélhetésüket is, s ennek köszönhetően több mint 200 féle gomba ismeretére tettek szert, és a gyógynövényismeret beépült mindennapjaikba.

2021. júniusi szombaton jöttek össze az előkészítő munka eredményeként a helybéli roma asszonyok a Rakacai Füveskönyv és receptek gyűjteménye a helyi közösségi életben című közös alkotás megtervezéséhez. Témája helyi értékeink lajstroma, az ismert gyógynövények és gombafajok összegyűjtése és a nyilvánosság ereje. Kérdésként felmerült, hogy elindítható-e a RASSZ youtube csatornája, ahol a recepteket megfőzik és népszerűsítik? Későbbi lépésként helyi termékek feldolgozásában is elkezdődött a gondolkodás.

A Sajópetri közösségi beszélgetések, közösségfejlesztő folyamat elindítása ahhoz járult hozzá, hogy a tanodás szülők, - akik keveset vesznek részt a tanoda életébe, - kapcsolódjanak a tanoda körüli közösségi eseményekhez. Ehhez egyszerű módszertani kérdésekkel indítottunk: Milyen értékeket látnak itt? Milyen problémákat? Milyen lehetőségeket gondolnak a megoldásra? A folyamat végére az alábbiak álltak össze:

-           a tanodába járó gyerekek szülei a tanodában hozzájárulnának néhány program megvalósításához, tanoda díszítése, TABLÓ készítése a gyerekekről készült élményfotókból

-           a tanoda udvarán lehetséges játszótér, homokozó és kisebb játszótéri elemek megvalósításába szívesen beletennének

-           egészségügyi tanácsadás a szülőknek a járványhelyzetre

-           jogi tanácsadás a családi problémákra

Közös akciónk során tablókészítésben vettek részt a tanodás szülők. A tanodai szakmai munka iránt elismerésük növekedett, nőtt a motivációjuk a további közösségi munkához.

A homrogdi roma közösség élete kezdetben egy egyházi kórus köré szerveződött, ami különböző okok miatt elhalt. A roma családok életkörülményei leginkább a gyerekeik életminőségének javítására adott kapacitást, így az első közösségi események is a gyerekek számára szerveződő szabadidős programokra fókuszált, mint játszóház, családi nap, mikulásünnepség, karácsonyi betlehem készítés. A közösségi beszélgetések felmérték a helyi cselekvési szándék irányait, amiből egy homrogdi játszótér kialakítását kezdték megtervezni. A tervezéseken a roma családok rajzokat, és ötleteket gyűjtöttek. A polgármesterrel történő egyeztetések során sikerült egy olyan támogatást megpályáznia az önkormányzatnak, amelyben a játszótér kivitelezését finanszírozhatják, így a játszótér körüli fásítást, szépítést vállalták magukra közösségi munka keretében.

A homrogdi roma közösségfejlesztő folyamat eredményei ezen túl mutatnak, hiszen létrejött egy helyi egyesület, s annak szervezésével egészültek ki a közösségi beszélgetések. Az egyesület tervei között elsősorban a közösségi programok és események szervezése áll, a játszótér adta közösségi térre fókuszálva, de emellett fontos feladatának érzi a helyi roma gyerekek tanulásának segítését, illetve a roma családok szegénységből való kitörését, a szegénység kezelését.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

A projektbe bevont roma fiatalok körében facilitált közösségfejlesztési folyamat, illetve a projekt keretében kidolgozott ifjúsági közösségfejlesztési akciótervek megvalósulásának nyomonkövetése és szakértői támogatása 3 településen hozott eredményeket.

Ennek előzményeként meghatározó szakmai eseményként a Mobilizációs táborban elkészült ifjúsági közösségfejlesztési tervek, ötletek támogatása 5 kiválasztott helyszínen zajlott, s ezek közül 3 akció megvalósítását készítettük elő.

A következő ifjúsági közösségfejlesztési ötletek kerültek kiválasztásra:

Bánréve – helyi fiatalok közösségi eseményének szervezése, közösségek terek felújítása

Ricse – elszármazott ricsei emberek közösségének kialakítása, fejlesztése

Forró – történelmi klub kialakítása

Hernádszentandrás – állampolgári beszélgetés szervezése a helyi közéletről

Miskolc, Avas lakótelep – helyi közösségi térben való aktív jelenlét, önkéntes munkával történő hozzájárulás a városrészi közösségfejlesztési folyamathoz

A facilitálás során a fiatalokkal zajló munka online és személyes térben történt, amelyek során a következő kérdésekre keresték a válaszokat:

-           Kivel szervezné az ügyet szívesen?

-           A megvalósításhoz kiket vonna be településéről?

A fiatalok lépésről lépésre haladtak, először ők is az online térben keresték a kapcsolódási lehetőséget társaikhoz, amiben a jártasságuk, és a helyi kapcsolati hálójuk adott jó alapot. A közösségi oldalakon ápolták a bevont társaikkal a folyamatot, és ott kezdték el tervezni a pandémia felszabadulása utáni időszra a közösségi akciókat. Ezek 2021. nyarán valósultak meg az alábbi tartalommal: 

 

Ricsei elszármazottak összehozása

A ricsei fiatal egyetemista lány terve szerint egy facebook csoport létrehozása nemcsak a helyi közösségnek fontos, hanem azoknak is, akik Ricséről származnak, de már más városokban vagy külföldön élnek. Fontos lehet egy - egy online beszélgetés számukra, a megélt tapasztalatokról, miközben számukra fontos gyökereikkel támogatathatják meg egymást. Nemcsak a család, a régi barátok, hanem az osztály és évfolyamtársak is rátalálhatnak egymásra, akiket messze vetett a sors azóta egymástól. Ez egy megtartó kapcsolati támogató csoport, ami aztán önálló életre kellhet, de a kezdeményezés azért is fontos számára, mert el tudja képzelni, hogy ő is otthonától messze találja meg a lehetőségeit.

A folyamatban a következő lépések mentén haladtunk, s közösen kerestük a kérdésekre a válaszokat:

  1. Találod meg magad mellé azokat, aki segítségedre lesznek a szervezésben és kötődik Ricséhez.
  2. Csoportnév kitalálása és egy rövid leírás készítése kapcsán: Mi a célja? Miért szerveződik? Mit adhat a tagok számára?
  3. Hogyan szeretnéd az elszármazottakat megtalálni? 

Ricsei láncszemek csoport

Kimondottan a faluból elköltözött emberek számára jött létre. Elsődleges cél őket újra összekötni, s a közösségi életbe bevonni. Abból a célból szerveződik, hogy ismét találkozzanak akár online, akár személyesen. A régmúlt eseményeit megint felidézni, hogy kiszakadjanak a szürke hétköznapokból. Ez által szert lehet tenni kellemes időtöltésre, feltöltődésre, izgalmas pillanatokra. Személyes információcsere és tapasztalatok, ismeretek átadása érdekében is jó lehetőség.

 

Bánréve – helyi fiatalok közösségi eseményének szervezése, közösségek terek felújítása kapcsán egyeztetések

Bánrévei fiatalok közül néhány kortárs keresésével indult a folyamat támogatása, s a következő kérdések lettek átbeszélve: 

-           Mi lenne az első szabadidős program, aminek örülnének a karantén után?

-           Kiket hívnának, - a járványelőírásokat betartva - egy találkozóra?

-           Mik a célok?

-           ifjúsági közösség aktivizálása

-           elhanyagolt területek megtisztítása, használata

-           elhanyagolt játszótér felújítása

A későbbi folyamatban egy zárt messenger csoportban meghívásra került 10 bánrévei fiatal, ahol a fiataloknak ezen célokat megkínálta a kezdeményező. A célok tetszettek és többen aktívitásukkal, önkéntes munkával ajánlkoztak be. Ezután a következő lépésekben állapodtak meg a fiatalok.

1-         Mi lenne a karantén utáni első szabadidős program?

Egy közös bográcsozás, esetleg szalonnasütés jó programnak bizonyulna kezdésként.

2-         Mit tennétek azért, hogy a Bánrévei ifjúsági program megvalósuljon?

A helyi közösségi  munka iránt elköteleződőtt fiatal összehívta a fiatalokat egy megbeszélésre, ahol elindult a közös tervezés. Az illetékesekkel felvették a kapcsolatot és egyeztettek velük a játszóterek megújítása kapcsán. A következő időszakban történő egyeztetések során kiderült, hogy az önkormányzat pályázott a játszóterek felújítására, ahol a fiatalok elkezdtek összejárni. Egyik közös programuk keretében helyi ifi sprotbajnokságot szerveztek, s az esős idő ellenére hasznosan - focival és beszélgetésekkel - töltötték együtt a szabadidejüket.  

 

Avasi görögkatolikus egyházközösség tagjai által végzett plébánia megszépítésében való részvétel

A járványhelyzetre való tekintettel a miskolci közösségi terek is hosszasan zárva tartottak, ami a helyi közösségi életre nem volt jó hatással. Sokan magányosan töltötték az idejüket, az egyházi közösségbe járók sem tudtak találkozni. A fokozatos nyitvatartást vállaló avasi plébánia és környezete a pandémia ideje után újra megszépülhetett.

Amikor 2021. tavaszán önkéntes lehetőségeket vettük számba, többen ajánlották fel közösségi aktivitásukat, aminek köszönhetően a közösségi terek körül szemétszedési akció és egyéb közösségi cselekvések valósultak meg.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

A közösségfejlesztési akciótervek megvalósulásának nyomonkövetése és szakértői támogatása során kirajzolódtak elakadások, társadalmi vagy egyéni szinten észlelhető konfliktusok. Három településen tudta a program az elakadásokat mediációs folyamattal támogatni, amire nagy szükség is volt, tekintettel, hogy a program javarészt pandémiás időszakban zajlott.

A rakacai közösségfejlesztési folyamatban rövid időre elakadt, majd megfogalmazódott az újrakezdés lehetősége, ezzel párhuzamosan feltárásra került néhány új közösségi tag személye. A velük való beszélgetés során megfogalmazódtak ún. szokásos elvárások, főleg a szegénység, a lehetőségek hiánya, a kilátástalanság. Emellett a közösség vezetőjében is kétségek támadtak, a mediációs folyamat során külön hangsúlyt kapott a közösség tagjaival készített interjúk közös értékelése, reflektálása. A közösség vezetőjét a reflexiók megerősítették, hogy a közösség újraépítésének van esélye. 

A közösség visszajelzései szerint a szegénység kezelésére sok adományra lenne szükség. Körbejártuk az adományozás hatásait, és azok előnyeit, hátrányait. A kölcsönösség elvét szeretnénk erősíteni a közösségfejlesztési folyamatban, így egyértelműen az aktivizáló, munkalehetőséget teremtő, csapat kohéziót erősítő fejlesztési irányokban kezdtünk el gondolkodni.

Sajópetriben a helyi tanodában dolgozókkal és a szülőkkel való kapcsolattartás és a tanodai feladatok kapcsán merültek fel leginkább feszültségek. A mediációs folyamatokban részt vevők felismerték, hogy a saját határaikat érdemes tudatosan felállítani. Például gyakran vannak olyan helyzetek, amikor a szülőket meghallgatva csupán azzal is lehet segíteni, ha nem konkrét segítséget adunk, és megoldást ajánlunk, hanem végighallgatjuk a problémát. Vagy például megjelent, hogy az állandó fáradtság érzetek oka lehet egészségügyi probléma is, gondolatok születtek arra, hogy a tanodába szervezhető egészségtudatosabb programok, hogy a roma családok több információval rendelkezzenek az egészséges életvitelről, az étkezési, sportolási, mentális programokról és lehetőségekről.

Homrogdon a Covid 19 járványhelyzetben megélt roma lakosságot kirekesztő élmények kerültek elsősorban megosztásra a mediációs támogatás során. Például a házi orvosi ellátás hiányossága kapcsán közösen keresték a megoldást, mivel a családokban sok a járványhelyzet okozta betegség, s nem mindenki kapott megfelelő ellátást.

A járványbetegségnek a közösség tagjai közül is lettek komoly betegséggel küzdő és halálos áldozatai. A folyamat során megerősítést nyert, hogy a családok kapcsolódjanak a közösség tagjaihoz, s közösen került átgondolásra, hogyan lehet az érintetteket visszavezetni az aktív életbe.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

 

2021. augusztus 13-14.-én került megrendezésre az EFOP 1.3.7-17-2017-00253 számú pályázat keretein belül a Projektzáró Konferenciánk. A kétnapos rendezvényünk alkalmával a projektben megvalósult eredményeket, lehetőségeket, tapasztalatokat mutattuk be és fórumbeszélgetések alkalmával a jövőbeli tervek is előkerültek.

Köszöntőt mondott Makkai László szakmai vezető, aki kihangsúlyozta a program célját, emberközeliségét, fejlesztési eszközeit. Kiemelte, hogy a projekt az egyház társadalmi szerepvállalását célozta a hátrányos helyzetű csoportok felé. Majd beszámolójában a Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda által megvalósított projekteredményeket mutatta be, kiemelve a szervezetfejlesztéssel támogatott képzéseket, érzékenyítő- és mobilizációs tábort, kommunikációs tréninget.

A jelenlévőknek ezt követően Király Csaba alelnök mutatta be röviden a Dialóg Egyesület munkáját. Sélley Andrea a társadalmi változásokhoz vezető rögös utat emelte ki, aminek eredményeként 3 kezdeményezés jött létre 3 településen: Homrogdon egy alulról jövő kezdeményezés, Sajópetrin egy intézményi együttműködésben történő kezdeményezés és Rakacán egy egyházközségi vezető által kezdeményezett fejlesztés. Ezen közösségek alakulásának eredményei, hatásai, roma specialitása meghatározóak voltak a projekt időtartama alatt. Kitért a civil és egyházi szervezet együttműködésére. Már a projekt elején látszott, hogy lesznek nehézségek, de sikerrel zárult, hiszen voltak kapcsolódási pontok, amik meghozták a várt eredményt. Dr. Balogh Győző János atya előadásában rakacai egyházközségét vette alapul, így mutatta be a közönség számára a roma közösségeket.

Rövid szünetet követően Szilágyi Eszter, volt projektvezető beszélt a projekt létrejöttéről, szükségességéről, előkészítésről, a megírásának körülményeiről, a Dialóg Egyesület felkéréséről. Ezt követően az egyházközségi tagok számoltak be az elmúlt 2 és fél év fejlődéséről, tapasztalatairól, együttműködéseiről, közösségi akcióiról.

Az ebédet követően munkatársaink vezetésével fórumbeszélgetés kezdődött a vendégekkel közösen, a tapasztalatok, lehetőségek átbeszélése után tervezésbe is fogtak a folytatással kapcsolatban. Elsősorban azt emelték ki a jelenlévők, hogy a megkezdett munka hosszú távú folyamat, a közösségfejlesztés elején járnak. Ennek kapcsán több pontot megfogalmaztak, hogyan folytatódjon a fejlesztés, a közös munka. Az eddigi tapasztalatok erőt adnak a további munkához, ami reménytelivé teszi a jövőt.

A zárókörben elsősorban a hála, öröm, tudás és remény fogalmazódott meg. A Projektzáró Konferencia első napját közös imával zártuk.

Projektzáró Konferenciánk második napján elsősorban az ifjúsági akciók voltak előtérben. A Roma Ifjúsági Mobilizációs Táborban megvalósított ifjúsági közösségfejlesztés folytatásaként megvalósuló ricsei, bánrévei és avasi ifjúsági akciókról számoltak be az érintettek.

A ricsei ifjúsági akció egy online tér létrehozása volt, ahol az elszármazottak virtuálisan találkozhatnak. A későbbi terveikben szerepel egy találkozó, amikor falujukat meglátogatják és közösen emlékeznek. A bánrévei ifjúsági akció tapasztalatairól Ruszó Dzsesszika számolt be. Egy kiváló hangulatú sportnap részleteit ismerhettük meg, ahol a bánrévei fiatalok első közös akciója valósult meg. Az akció focikupával és közös tervezéssel telt. A lehetőséget kihasználva a fiatalok sokat beszélgettek a jövőbeni terveikről. Elsődlegesen egy közösségi tér kialakítása fogalmazódott meg bennük. Az Avasi akciót Csorba Mónika mutatta be, ahol a helyi közösség a parókia melletti területeken szedett szemetet. A kezdeményezés rendszeressé tételére törekszenek a hívekkel. A szünetet követően fórumbeszélgetést kezdeményeztünk az ifjúsági akciók tapasztalatairól, eredményeiről, további tervekről.

Az ebédet követően Levcsenkó Helga számolt be a közösségi tér működéséről. Majd az eredeti tervektől eltérően Csorba Mónika jelenlegi projektvezető mutatta be a projekt eredményeiről elkészült kiadványt.

Makkai László atya zárógondolataiban kifejezte háláját a projektben résztvevőknek. Kitért az eredményekre, a projekt lehetőségeire és a folyamatra, ami az elmúlt 2 és fél évben elkezdődött és a megtanult módszereinek segítségével a közösségek folytathatják a megkezdett utat.

A Projektzáró Konferenciát közös imával zártuk.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

   

iDŐPONT:        2021. augusztus 13-14.

HELYSZÍN:      HOTEL KITTY

(3519 Miskolc, Pazár istván sétány 1.)

 

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével. Az EFOP-1.3.7-17 számú támogatási konstrukció keretében megvalósított célja a Miskolci Egyházmegye területén működő, cigánypasztorációs tevékenységet végző egyházi közösségek megerősítése, közösségfejlesztési és hátránykompenzációs kompetenciáik javítása, ezzel összefüggésben a hátrányos helyzetű romák közösségekbe való integrálása, mentális egészségének és öngondoskodási képességének javítása.

 

A Projektzáró Konferencia célja, hogy a projekt megvalósítása során közreműködők és a főbb érintettek megoszthassák egymással tapasztalataikat, tanuljanak egymástól, a projekt eredményei bemutatásra kerüljenek.

 

PROGRAM:

  1. AUGUSZTUS 13., PÉNTEK

09:00 - 09:20     MAKKAI LÁSZLÓ SZAKMAI VEZETŐ: KÖSZÖNTŐ.

09:20 – 09:30    GITÁRJÁTÉK A HOMROGDI KÖZÖSSÉG KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL.

09:30 – 09:50    MAKKAI LÁSZLÓ SZAKMAI VEZETŐ: BESZÁMOLÓ A CIMÁNYMISSZIÓS MUNKA BEMUTATÁSA ÉS AZ „ÉRTÉKÜNK A KÖZÖSSÉGÜNK! C. PROJEKT EREDMÉNYEIRŐL.

09:50 – 10:00    KIRÁLY CSABA ALELNÖK DIALÓG EGYESÜLET: A DIALÓG EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA.

10:00 – 10:20    SÉLLEY ANDREA KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ MUNKATÁRS: BESZÁMOLÓ AZ „ÉRTÉKÜNK A KÖZÖSSÉGÜNK! C. PROJEKT EREDMÉNYEIRŐL.

10:20 – 10:40    DR. BALOGH GYŐZŐ JÁNOS RAKACAI PARÓKUS: ROMA KÖZÖSSÉGEK BEMUTATÁSA.

10:40 – 10:50    SZÜNET

10:50 – 11:00    SZILÁGYI ESZTER VOLT PROJEKTVEZETŐ: PROJEKT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK BEMUTATÁSA.

11:00 – 11:20    KÓPÉ KRISZTIÁN BESZÁMOLÓJA (HOMROGDI EGYHÁZKÖZSÉG)

11:20 – 11:40    SUHAJDA ZITA ÉS ZALKODI JÓZSEFNÉ BESZÁMOLÓJA (SAJÓPETRI EGYHÁZKÖZSÉG)

11:40 – 12:00    DR. BALOGH GYŐZŐ JÁNOS RAKACAI PARÓKUS BESZÁMOLÓJA A RASSZ KÖZÖSSÉGRŐL

12:00 – 13:00    EBÉD

13:00 – 14:30    SÉLLEY ANDREA KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ MUNKATÁRS ÉS MOZGÓ MÓNIKA MUNKATÁRS: FÓRUMBESZÉLGETÉSEK. (A RÉSZTVEVŐKKEL KÖZÖS BESZÉLGETÉS A PROJEKT TAPASZTALATAIRÓL. FENNTARTÁSI TERVEZÉS.)

14:30 – 14:55    ZÁRÓKÖR: ÉRZÉSEK, TAPASZTALATOK ÁTADÁSA.

14:55 – 15:00    ZÁRÓIMA

 

  1. AUGUSZTUS 14., SZOMBAT

08:30 – 08:50    LEVCSENKÓ HELGA MUNKATÁRS: MEGNYITÓ.

08:50 – 09:20    MAKKAI LÁSZLÓ SZAKMAI VEZETŐ: A GÖRÖKATOLIKUS EGYHÁZ SZEREPE A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSBEN.

09:20 – 09:50    MÁTÉ KLAUDIA: BESZÁMOLÓ A RICSEI IFJÚSÁGI AKCIÓRÓL.

09:50 – 10:10    RUSZÓ DZSESSZIKA: BESZÁMOLÓ A BÁNRÉVEI IFJÚSÁGI AKCIÓRÓL.

10:10 – 10:30    CSORBA MÓNIKA: BESZÁMILÓ AZ AVASI IFJÚSÁGI AKCIÓRÓL.

10:30 – 10:40    SZÜNET

10:40 – 12:00    MOZGÓ MÓNIKA MUNKATÁRS: FÓRUMBESZÉLGETÉS AZ IFJÚSÁGI AKCIÓK TAPASZTALATAIRÓL

12:00 – 13:00    EBÉD

13:00 – 13:30    LEVCSENKÓ HELGA MUNKATÁRS: BESZÁMOLÓ A KÖZÖSSÉGI TÉR MŰKÖDTETÉSÉRŐL

13:30 – 14:00    SZILÁGYI ESZTER VOLT PROJEKTVEZETŐ: ÉRTÉKÜNK A KÖZÖSSÉGÜNK! CIGÁNYPASZTORÁCIÓS JÓGYAKORLATOK A MISKOLCI EGYHÁZMEGYÉBEN C. KIADVÁNY BEMUTATÁSA

14:00 – 14:25    MAKKAI LÁSZLÓ SZAKMAI VEZETŐ: ZÁRÓGONDOLATOK

14:25 – 14:30    ZÁRÓIMA

 

A programon való részvételhez visszajelzését kérem, hogy 2021. augusztus 09-ig küldje meg a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre vagy a +36 30 723 1005 telefonszámra.

További információ kérhető a +36 30 723 1005-ös telefonszámon.

 

A Projektzáró Konferencia 2021. augusztus 13-ai, délelőtti (9.00-12.00) programja sajtónyilvános.

 

A programon változás jogát fenntartjuk!

 

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search