Ricsei ifjúsági közösségi online akció

A projekt során a Roma Ifjúsági Mobilizációs Tábor 2020 c. programon tavaly szeptemberben egy közösségfejlesztő tréning valósult meg. A tréningen érettségivel rendelkező, főként 18-25 év közötti roma fiatalok vettek részt; a tréningen a fiatalok közösségfejlesztési akciótervet állítottak össze. Az alkalom lezárultát követően, a létrejött közösségfejlesztési akciótervek nyomán megindult a munka öt település fiataljainak bevonásával: Bánréve, Miskolc, Ricse, Forró, Hernádszentandrás. A tervek mentén haladva, a változó igényekhez és rendelkezésre álló forrásokhoz alkalmazkodva az elmúlt közel 1 év során ezek a tervek folyamatosan alakultak, formálódtak, ezt a folyamatot támogatta a Sélley Andrea közösségfejlesztő munkatárs. A kialakult tervekben három településen valósulnak meg az akciók: Bánréve, Miskolc, Ricse.

A ricsei ifjúsági akcióban egy online lehetőséget valósítottunk meg. A Ricsei Láncszemek facebook csoport megalakulásával a szervező ricsei fiatal azt szerette volna elérni, hogy a Ricséről elszármazottak számára biztosítson egy olyan felületet, ahol szeretett falujukról tudnak képeket megosztani, beszélgetést kezdeményezni, információt cserélni. A szervező fiatal a későbbiekben a működő csoportnak szeretne egy személyes találkozót szervezni Ricsén. A találkozó tapasztalataiból tanulva pedig hosszú távon egy olyan közösséget szeretne megalakítani, amely tagjai rendszeres találkozókon vesznek részt, rendezvényeket szerveznek az elvándorolt és a még otthon élő ricseieknek a tapasztalatcsere, a kapcsolatépítés céljából.

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

 

©2024 Dialog Egyesület. Designed By Endi

Search